Lemin Kivijärven pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä on välttävässä tilassa oleva järvialue. Ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot ovat harmillisen yleisiä, kuin myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttaa rehevöitymiskehitystä entisestään.

Kolmivuotisen hankkeen (2016–2018) ensisijaisena tavoitteena on parantaa Kuuksenenselän veden laatua ja vesialueen käyttökelpoisuutta. Yhtälailla hankkeella tähdätään pitkäjänteisen vesiensuojelun jatkumiseen ja kehittymiseen Kivijärven alueella. Kuuksenenselän kunnostushanke painottuu vahvasti käytäntöön. Valtaosa hankkeen resursseista käytetään vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen.

Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi sekä Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. Hanketta rahoittavat Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Kivijärven kalastusalue, Pro Kivijärvi ry, Savitaipaleen kunta, Uiminniemen osakaskunta, Ruomin osakaskunta, Suontakaisen osakaskunta, Etelä-Karjalan maataloussäätiön kalatalousrahasto, Lemin kotiseutuyhdistys, Lemin kunta, Lemin Osuuspankki ja Luumäen kunta.

Lisätietoja hankkeesta:

Mikael Kraft
Hankevastaava
Puh. 044 732 1256

Lemillä 14.11.2018 pidetyn Kuuksene kuntoon-illan luentomateriaalit:

Uutisia tästä aiheesta