Lemin Kivijärven pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä oli ennen välttävässä tilassa oleva järvialue. Ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen yleisiä, kuin myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä entisestään.

Kolmivuotisen hankkeen (2016–2018) ensisijaisena tavoitteena oli parantaa Kuuksenenselän veden laatua ja vesialueen käyttökelpoisuutta. Yhtälailla hankkeella tähdättiin pitkäjänteisen vesiensuojelun jatkumiseen ja kehittymiseen Kivijärven alueella. Kuuksenenselän kunnostushanke painottui vahvasti käytäntöön. Valtaosa hankkeen resursseista käytettiin vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen.

Ensimmäisen hankekauden jälkeen hanketta päätettiin jatkaa uudella kolmivuotisjaksolla (2019-2021). Uusi hankekausi jatkaa vanhan hankekauden jalanjäljillä ja keskittyy edelleen vahvasti käytännön vesiensuojelutoimiin eli vesiensuojelurakenteisiin, hoitokalastukseen ja tiedottamiseen. Hankkeen toimet näyttäisivät toimivan sillä uudessa ekologisessa luokittelussa (2019) Kuuksenenselän ekologinen tila nousi välttävästä tyydyttävään. Kuuksenen valuma-alueeseen ja niin ikään kunnostettavaan alueeseen kuuluva Lahnajärvi nousi niin ikään yhdellä luokalla tyydyttävästä hyvään luokkaan.

Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi , Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry ja paikalliset osakaskunnat. Hanketta rahoittavat Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Kivijärven kalastusalue, Pro Kivijärvi ry, Savitaipaleen kunta, Uiminniemen osakaskunta, Ruomin osakaskunta, Suontakaisen osakaskunta, Etelä-Karjalan maataloussäätiön kalatalousrahasto, Lemin kotiseutuyhdistys, Lemin kunta, Lemin Osuuspankki, Luumäen kunta ja Suomen valtio Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) myöntämällä avustuksella.

Lisätietoja hankkeesta:

Iia-Elisabeth Suomi
Hankevastaava
Puh. 044 045 5634

Raportit aiheesta:

Lemin Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailu vuonna 2019

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen kosteikkoseuranta 2019

Kuuksenenselkä kuntoon – vuosiraportti 2019

 

Lemillä 14.11.2018 pidetyn Kuuksene kuntoon-illan luentomateriaalit:

Uutisia tästä aiheesta