Ajankohtaista vesiensuojelussa

Vesikasvien niitot käynnistyivät Lemin järvillä elokuussa

Vesikasvien niitot käynnistyivät Lemin alueen järvillä elokuun ensimmäisellä viikolla. Vesikasvien niittoja toteutetaan Jängynjärvellä, Kotajärvellä, Syntymäisellä sekä Kuuksenenselällä osana Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Jänky-Hakulinjoki- ja Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeita. Pohjoisella Ylä-Kivijärvellä sijaitsevalla Kuuksenenselällä niittoja toteutetaan jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Niittotyöt tehdään lintujen pesimäajankohta huomioiden loppukesästä. Kuitenkin vesistökunnostuksen kannalta suositeltavaa on, että toteutus tehdään kasvukaudella, kun kasvit vielä ylläpitävät ravinteita niiden maanpäällisissä osissa, jolloin niitä saadaan tehokkaimmin poistettua vesistöstä. Vesikasvillisuuden niitoissa ehkäistään laajojen ruovikkoalueiden umpeentumista ja vähennetään järveen maatuvan kasviaineksen määrää. Samalla veden virtaus paranee ja vesistöstä poistuu ravinteita ja eloperäistä ainesta. 

“Toimenpiteillä tavoitellaan muiden toimenpiteiden ohella järvien rehevöitymisen torjuntaa ja avoimien vesialueiden säilymistä. Kaikkea kasvillisuutta ei ole tarpeen tai haluta poistaa.”, kertoo vesiensuojeluhankkeiden vetäjä Maarit Moisio Saimaan vesiensuojeluyhdistyksellä.

Lemillä on käynnissä kokonaisvaltaisia hankkeita usean vesistön vedenlaadun parantamiseksi. “Toimenpiteitä tehdään valuma-alueella sekä itse järvissä. Valuma-alueelta lähtevää kuormitusta pyritään kosteikkojen lisäksi vähentämään muun muassa pelloille levitettävillä maanparannusaineilla, joista ensimmäiset kokeilut saatiin käyntiin viime vuonna Kuuksenenselän valuma-alueella “, kertoo hankevetäjä Maarit Moisio Saimaan vesiensuojeluyhdistykseltä. Vesistökunnostuksiin liittyy olennaisesti myös vedenlaadun ja kalastoon painottuva seuranta, johon liittyen Kirventeenjärvellä on parhaillaan meneillään koeverkkokalastukset.

Lue lisää hankkeista:
Kuuksenenselkä kuntoon -hanke
Jänky-Hakulinjoki-hanke

Yhteyshenkilö

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
puh. 040 167 9799