Ravijoen valuma-alueen kunnostushanke

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) käynnisti vuonna 2023 Ravijoen valuma-alueelle vesienhallintaan sekä ympäristökasvatukseen painottuvan Ravijoki-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on Ravijoen vedenlaadun parantaminen, siihen liittyvä seuranta ja Harjun oppimiskeskuksen kanssa yhteistyössä tehtävä ympäristökasvatus.

Ravijoki (81.007_a01) on pieni kangasmaiden joki, joka sijaitsee Virolahdella ja laskee mereen Ravijoenlahteen. Ravijoenlahti sijaitsee Suomenlahden rannikolla. Ravijoen valuma-alue on kooltaan 54,6 km² ja uoman pituus on 19,6 km (SYKE 2022). Ravijoki on hydro-morfologialtaan hyvin voimakkaasti muutettu. Sen valuma-alueelta on kuivatettu kaksi järveä (Ravijärvi ja Pitkäjärvi) ja joessa olleita koskialueita on perattu tai ne ovat tuhoutuneet järvenlaskujen yhteydessä. Ravijoki on ekologisesti tyydyttävässä tilassa.

Hankkeen pääasiallisina tavoitteina on valuma-alueen ekologisen tilan parantaminen, jotta Ravijoen ekologinen tilaluokka kehittyisi kansallisten tavoitteiden mukaan ”hyväksi”. Ulkoisen kuormituksen joutumista vesistöön voidaan vähentää vesiensuojelurakenteita tekemällä, lannoituksen optimoinnilla, kasvukunnon ylläpitämisellä, suojavyöhykkeillä, maanparannusaineilla ja kasvukauden ulkopuolisella kasvipeitteisyydellä. Nämä vaikuttavat suoraan valuma-alueelta poistuvan veden kiintoaineen ja ravinteiden määrään. Hankkeessa pyritään, ravinne- ja vesitalouden hallintaan, sekä biologisen monimuotoisuuden lisäämiseen kosteikoilla tai muilla sopivilla ratkaisuilla, sekä maanviljelymenetelmiä tarkastelemalla. Lisäksi hankkeen yksi painopisteistä on ympäristökasvatus, joka toteutetaan yhdessä Harjun Oppimiskeskuksen kanssa. Tässä muodossa hanke sopii erinomaisesti luonnonvara-alan koulutukseen ja opetukseen.

Hanke on toistaiseksi varmistanut rahoituksen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä.

Yhteyshenkilö:

Ossi Vuoksenvaara
Vesistöasiantuntija
ossi.vuoksenvaara@svsy.fi
Puh. 044 779 0470