Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselkä kuntoon hankkeen vuosiraportti 2019 on valmistunut

Lemin Kivijärven pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä oli ennen hankkeen aloittamista välttävässä tilassa oleva järvialue. Ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen yleisiä, kuin myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä entisestään. Ensimmäisen hankekauden (2016–2018) ja nyt alkaneen toisen hankekauden (2019–2021) ensisijaisena tavoitteena on edelleen parantaa Kuuksenenselän veden laatua ja vesialueen käyttökelpoisuutta. Yhtälailla hankkeella tähdätään pitkäjänteisen vesiensuojelun jatkumiseen ja kehittymiseen Kivijärven alueella. Kuuksenenselän kunnostushanke painottuu vahvasti käytäntöön. Valtaosa hankkeen resursseista käytetään vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen. Kuuksenenselkä kuntoon hankkeen toimet näyttäisivät vaikuttaneen Kuuksenenselän ja Lahnajärven tilaan, sillä vuoden 2019 ekologisessa luokittelussa päästiin Kuuksenenselällä välttävästä tyydyttävään
luokkaan ja Lahnajärvellä tyydyttävästä hyvään luokkaan.

Vuonna 2019 valmistui viisi uutta kosteikkoa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli noin 6 hehtaaria. Vuoden 2019 aikana valmistuneita kosteikkoja olivat Huuhkamon (0,15 ha), Monolan (0,8 ha), Eteläpään (0,5 ha), Alasuitavan (4 ha) ja Uusipellon (0,35 ha) kosteikot. Koko Kuuksenenselän kunnostuksen aikana (2016-2019) kosteikkoja on nyt valmistunut 26 kappaletta, yhteensä noin 17-18 hehtaarin verran.

Ammattimaisesti toteutettavat hoitokalastukset Kivijärven Kuuksenenselän alueella käsittivät ostopalveluina toteutettavat sekä rysäpyynnit kesällä ja syksyllä että syysnuottaukset. Hoitokalastussaalis oli yhteensä 11 531 kiloa. Hankkeen hoitokalastuspyynnin kohdelajina ovat olleet salakka, lahna, sorva ja pienikokoinen särki ja ahven. Neljän hankevuoden aikana on pyydetty yhteensä 65.471 kg edellä mainittuja kaloja. Hoitokalastuksenvuosittaiset kokonaissaaliit ovat laskeneet ensimmäisen vuoden jälkeen. Kalalajikohtaiset yksikkösaaliit ovat laskeneet salakan ja lahnan osalta syksyn pyynneissä ja pienikokoisen särjen osalta kesä pyynneissä. Pienikokoisen ahvenen yksikkösaaliit ovat olleet nousussa syyspyynneissä. Ahven on korvannut osittain salakan. Muikkua on alkanut esiintymään Kuuksenenselällä. Kuhan ja petoahventen määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Hankejakson aikana kokonaissaalis on pysynyt melko samalla tasolla Kuuksenenselällä. Uimin kapian kokonaissaalis on tippunut vuosi vuodelta. Tämä kertonee Kuuksenenselältä alas vaeltavan kalan määrän vähenemisestä.

Lue koko raportit täältä.