Yleistä

Vuoksen vesistöalueeseen kuuluva Suokumaanjoki sijaitsee Lappeenrannan Joutsenossa Suokumaan kylän läheisyydessä. Se kuuluu Kuurmanjoen osavaluma-alueeseen, jonka Suomen puoleista osaa kutsutaan Saarenojan valuma-alueeksi. Jokelan kylän kohdalla Kupinjoesta ja Leppäsjoesta yhdistyvä Suokumaanjoki laskee Suokumaanjärveen. Venäjän puolella Suokumaanjärvestä joki jatkuu Hiirenjokena laskien Kuurmanjokeen, joka laskee Vuokseen Lesogorskin (Rouhialan) voimalaitoksen alapuolelle noin 14 km päässä rajalta.

Samaan valuma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella virtaavat, niin ikään Kuurmanjokeen
laskevat Saarenoja sekä Holmanjoki.

Tila

Maatalouden hajakuormitus, Konnunsuon entisen vankilan eli nykyisen Joutsenon vastaanottokeskuksen jätevedenpuhdistamo, sen latvoilla sijaitsevat jätteenkäsittelyalueet sekä haja-asutusalueiden jätevedet kuormittavat rehevää, samea- ja tummavetistä Suokumaanjokea. Suokumaanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi.

Samaan vesistöalueeseen kuuluvaa Holmanjokea kuormittaa suurimmaksi osaksi maatalous ja jokseenkin myös metsätalouden sekä haja-asutuksen jätevesikuormitus. Holmanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi.

Vaelluskalat

Suokumaanjoessa ei tiedettävästi ole vaellusesteitä Suomen tai Venäjän puolella, joten Laatokan vaelluskalat pystyisivät luultavasti vaeltamaan Suokumaanjokeen. Jokien sähkökoekalastuksissa ei ole saatu havaintoja taimenesta, joka on luultavasti aikaisemmin esiintynyt joessa. Sen sijaan Suokumaanjoessa ja Kupinjoessa esiintyy kuitenkin harjusta.

Lisätietoa Saarenojan vesistöstä löydät Etelä-Karjalan rajajokia -raportista

Tutustu myös muihin Kaakonkulman jokiin täällä!