Immalanjärvi-hanke

Risto Niemelä on poissa Risto Niemelä toimi aktiivisesti Immalanjärven suojelun puolesta useiden vuosien ajan. Immalanjärvi-hankkeessa jäädään kaipaamaan Riston merkittävää panosta…

Jänky-Hakulinjoki -hanke

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa Hakulinjoen valuma-alueelle kolmevuotisen (2020-2022) hankkeen vedenlaadun parantamiseksi ja sysäykseksi pitkäjänteisen…

Kuuksenenselkä kuntoon -hanke

  Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on vetänyt Lemin Kivijärven Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtääviä hankkeita jo vuodesta 2016 yhdessä paikallisten yhteistyötahojen…

LAKU-hanke

SIMPELEJÄRVEN LAHDENPOHJAN KUNNOSTUS LAKU-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vesistönkunnostustoimenpiteitä Lahdenpohjan ja Akonpohjanlahden ekologisen tilan heikentymiskehityksen pysäyttämiseksi. Lahdenpohja ja Pohjoinen Suuri Rautjärvi…

Lylysjärvi talvella

RUOTU-hanke

RUOTU-hankkeessa luodaan käytäntöjä ruohonjuuritason tukeen vesistönkunnostuksissa. Hankkeessa autetaan paikallisia tahoja hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tuotetaan tietoa vesistönkunnostusten suunnittelemiseksi. Näin…

VESMO-hanke

VESMO-hankkeen  (vesiensuojelukosteikoista monikäyttökosteikoiksi) tavoitteena on edistää monitavoitteisia kosteikoita ja lisätä rakennettujen kosteikkojen monimuotoisuutta. Hankkeessa pyritään luomaan alueellisia, toistettavia käytännön esimerkkejä…

VIPSU-hanke

ETELÄ-KARJALAN VIRTA- JA PIENVESIEN SUOJELUHANKE (VIPSU) 2021-2022 Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vetämässä VIPSU-hankkeessa (2021-2022) lisätään tietoaEtelä-Karjalan virta- ja pienvesistä sekä niiden tilasta…

Vertika-hanke

VERTIKA-HANKE on päättynyt elokuussa 2021. Hankkeen konkreettisimpina tuloksina VERTIKA auttoi LAKU-, VIPSU-, IMMALANJÄRVI-, VESMO- JA RUOTU-hankkeiden käynnistymistä. Hankkeessa kyettiin lisäämään…

Jässi-hanke

Jässi-jätevesihanke toimi yhdeksän vuotta tarjoten neuvontaa haja-asutusalueiden jätevesiasioissa Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Hanketoiminta on päättynyt, mutta Saimaan Vesiensuojeluyhdistys…