Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry edistää vesiensuojelua toiminta-alueellaan.

Yhdistys perustettiin vuonna 1964 ja kuuluu Suomen Vesiensuojelun keskusliittoon.

Toiminta-alueeseen kuuluvat Saimaan vesistöalueet Savonlinnan korkeudelle asti sekä kaakkoisen Suomen itään ja Virolahteen laskevat vesistöt. Suomenlahdelta toiminta-alueeseen kuuluu Virolahti.

Toiminta

Toiminta katetaan jäsenmaksuilla, ja yhdistyksen hankkeet julkisella ja yksityisellä rahoituksella. Yhdistyksen jäseninä on kuntia, teollisuuslaitoksia, osakaskuntia ja erilaisia yhteisöjä.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n liiketoiminta on siirretty Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle, jossa yhdistys on pääosakkaana. Yhtiö tuottaa paljon tutkimusaineistoa, jota käytetään yhdistyksen tiedottamiseen.

Liity jäseneksi

Haluaisitko liittyä jäseneksi? Lisätietoa löydät täältä!

Tutustu Aquarius-lehteen

Aquarius on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti.

Toiminta-alueemme