Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnan tavoitteena on edistää vesiensuojelua toiminta-alueellaan.

Yhdistys perustettiin vuonna 1964 ja kuuluu Suomen vesiensuojeluyhdistysten liittoon.

Toiminta-alueeseen kuuluvat Saimaan vesistöalueet Savonlinnan korkeudelle asti sekä kaakkoisen Suomen itään ja Virolahteen laskevat vesistöt. Suomenlahdelta toiminta-alueeseen kuuluu Virolahti.

Toiminta

  • Vesistöjen tilasta tiedottaminen
  • Asiantuntija-apu
  • Neuvonta
  • Koulutus
  • Erilaiset projektit

Toiminta katetaan jäsenmaksuilla. Yhdistyksen jäseninä on kuntia, teollisuuslaitoksia, osakaskuntia ja erilaisia yhteisöjä.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n liiketoiminta on siirretty Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle, jossa yhdistys on pääosakkaana. Yhtiö tuottaa pääosan tutkimusaineistosta, jota yhdistys käyttää tiedottamiseen.

Liity jäseneksi

Täytä ja lähetä liittymislomake verkossa

Tutustu Aquarius-lehteen

Aquarius on Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti.

Toiminta-alueemme