Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen loppuraportti (2016-2018) on valmistunut

Lemillä sijaitsevan Kuuksenenselän valuma-alue kattaa lähes puolet koko Kivijärven valuma-alueesta, vaikka Kuuksenenselän vesipinta-ala on vain noin 15 % koko Kivijärven pinta-alasta. Kuuksenenselälle kohdistuu tästä syystä voimakas ulkoisen kuormituksen paine suhteessa sen vesitilavuuteen, mikä tekee siitä herkän ulkoisesta kuormituksesta johtuvalle ravinnepitoisuuksien nousulle. Kuuksenenselän valuma-alueella sijaitsee myös noin 70 % koko Kivijärven valuma-alueen peltopinta-alasta, minkä johdosta Kuuksenenselälle kohdistuva pelloilta tuleva ravinnekuorma rasittaa nimenomaan Kuuksenenselkää vaikutusten vaimentuessa Kivijärven eteläosiin mentäessä.

Vuonna 2015 Kuuksenenselän valuma-alueelle rakennettiin Ukonlahden ja Kintunlammen kosteikot, mistä ulkoisen kuormituksen hillitsemiseksi toteutettavien kosteikoiden ja laskeutusaltaiden perustaminen lähti hyvin käyntiin. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli 4 – 7 kosteikon perustaminen vuosittain. Kolmen vuoden aikana (2016-2018) kosteikkoja on valmistunut 21 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 11 hehtaaria. Valuma-alue kunnostuksen lisäksi Kuuksenenselälllä tehtiin hoitokalastusta. Hoitokalastuksen kokonaissaalis vuosina 2016 – 2018 oli yhteensä 54 tonnia ja 6,5 miljoonaa kappaletta.

Raportista löytyy tietoa Lemin Kivijärven Kuuksenenselkä 2016-2018 kuntoon-hankkeesta, valuma-alueen eri osista tulevista kuormituksista sekä tehdyistä käytännön toimista valuma-alueen vesiensuojelun (kosteikkojen rakentaminen) ja ravintoverkkokunnostuksen (hoitokalastus) osalta.

Lue koko tutkimusraportti täältä.