Haja-asutusalueiden jätevedet voivat aiheuttaa hunosti käsiteltyinä ympäristön pilaantumista. Paikallisesti ne voivat vaikuttaa pohjavesiin ja pilata kaivovedenlaadun. Huono käsittely voi synnyttää myös hajuhaittoja ja aiheuttaa asuinympäristöön hygieenisyyshaittoja. Jätevedet rehevöittävät myös vesistöjä.  Kunnostettu jätevesijärjestelmä lisää kiinteistön arvoa ja käyttöikää, mahdollistaa viihtyisän asumisen ja on ympäristön kannalta hyvä asia. Kunnollinen jätevesien käsittely siis kannattaa!

Järjestelmän suunnittelu, valinta ja rakentaminen

Jätevesijärjestelmän uusimista suunniteltaessa on hyvä tutustua eri käsittelyvaihtoehtoihin ja kääntyä ammattitaitoisen jätevesisuunnittelijan puoleen. Hyvä jätevesisuunnittelija käy paikanpäällä suunniteltavassa kohteessa, ottaa huomioon tontin erikoispiirteet ja suunnittelee kyseiseen kohteeseen sopivan jätevesijärjestelmän. Jätevesijärjestelmän uudistamiseen on haettava aina toimenpidelupaa. Laadittu suunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen, minkä myös suunnittelija voi tehdä.

Kun kiinteistöllä syntyy sekä pesuvesiä että wc-vesiä, paras vaihtoehto on käsitellä ne erikseen mikäli mahdollista. Johdettaessa wc-vedet umpisäiliöön ja käsiteltäessä pesuvedet erikseen, jätevesijärjestelmän käyttöikä pitenee huomattavasti ja kuormitus ympäristöön on pienempi. Kaikista taloudellisin ja ympäristöystävällisin tapa on käyttää vesivessan sijasta kuivakäymälää, jolloin käsiteltäväksi jäävät vain harmaat vedet eli pesuvedet. Kuivakäymälä vaihtoehtoja on saatavana runsaasti perinteisestä aina pakastavaan ja polttavaan.

Kunnollisen suunnittelun lisäksi on tärkeää, että järjestelmä rakennetaan huolella suunnitelman mukaisesti. Toteutuksessa on hyvä kääntyä pätevän jätevesiurakoitsijan puoleen. Rakentamisen aikana eri rakennusvaiheet kannattaa dokumentoida tarkasti esimerkiksi valokuvaamalla. Valokuvat säilytetään muiden jätevesijärjestelmään liittyvien papereiden kanssa.

Järjestelmän käyttö- ja huolto

Uusittua järjestelmää on myös erittäin tärkeää käyttää ja huoltaa oikein, sillä uudenkin järjestelmän voi pilata nopeasti. Oikein käytettynä ja huollettuna järjestelmä toimii hyvin ja on pitkäikäinen. Tärkeimpiä järjestelmän käyttö- ja huoltotoimenpiteitä on tyhjentää sakokaivot ja umpisäiliöt säännöllisesti sekä tarkistaa niiden tiiveys. Tämän lisäksi on monia muitakin järjestelmäkohtaisia huoltotoimenpiteitä. Jokaiselta kiinteistöltä tulisikin löytyä ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet omalle järjestelmälle. On myös hyvä muistaa ettei jätevesijärjestelmään tule laittaa mitään sinne kuulumatonta, kuten roskia, voimakkaita kemikaaleja, paistinrasvoja tai lääkkeitä.

Vähäinen jätevesimäärä

Vähäisistä jätevesimääristä ei katsota aiheutuvan ympäristölle pilaantumisen vaaraa, joten ne voidaan johtaa hallitusti maaperään, imeytyskaivoon tai kivipesään. Vähäisen jätevesimäärän kohteita ovat kiinteistöt, joissa ei ole vesikäymälää ja veden käyttö asumisvuorokausina on vähäistä eikä kiinteistöllä ole paineellista lämminvesivaraajaa, suihkua, kylpyammetta tai painevettä käyttävää sähköllä toimivaa laitetta, kuten pyykin- tai astianpesukonetta. Tyypillisiä vähäisen jätevesimäärän kohteita ovat kantoveden varassa olevat kesämökit tai pihasaunat.

Jätevesitutkimus

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy tarjoaa jätevesitutkimuksia, johon kuuluu jätevesijärjestelmään tulevan ja järjestelmästä lähtevän veden laadun tutkimus.