Sinilevät (syanobakteerit) runsastuvat kesällä ravinteikkaissa oloissa vesien lämmettyä ja syksyllä täyskierron aikaan, kun järven pohjasta tulee ravinteita pintaveteen. Vihertävät tai kellertävät sinilevähiukkaset voivat muodostaa näkyviä lauttoja tai kasaumia, joita kutsutaan sinileväkukinnoiksi. Ne voivat syntyä tai hajota nopeasti sään muuttuessa. Kuolleen sinilevämassan väri muuttuu nimensä mukaisesti siniseksi.

Sinileväkukinnot voivat muodostaa maksa- ja hermomyrkkyjä, minkä takia niiden esiintymistä seurataan ja tiedotetaan aktiivisesti. Suomessa ihmisille ei ole aiheutunut vakavia myrkytyksiä, mutta sinileväisessä vedessä uimisesta voi aiheutua ihottumia, silmä- tai nenäoireita, päänsärkyä sekä oksentelua. Sinileväistä vettä ei suositella käytettäväksi sauna- tai pesuvetenä.

Levätilanne

Sinilevähavaintoja

Tiedot valtakunnallisesta leväseurannasta päivittyvät kesä-syyskuussa viikoittain Järviwiki verkkopalveluun, jonne myös Saimaan vesiensuojeluyhdistys päivittää levähavaintojaan. Sivustolle voi myös lisätä omia sinilevähavaintoja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen leväuutiset löytyvät täältä.

Vesitutkimus

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy tarjoaa vesistö- ja uimavesitutkimuksia ja analysointipalveluihin kuuluu myös levätunnistus (sinilevä).