Urpalonjärvi-hanke on Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vuonna 2023 käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on Urpalonjärven vedenlaadun ja ekologisen tilan parantaminen.

Urpalonjärvi on matala runsashumuksinen järvi (MRh), jonka pinta-ala on noin 350 ha ja keskisyvyys vain 1,46 m. Järven vesi on pääsääntöisesti lievästi hapanta, tummaa ja humuksista sekä ravinnerikasta, jonka perusteella vesi voidaan luokitella reheväksi. Urpalonjärven ravinnepitoisuudet ovat melko vakaat, mutta humuksen määrissä on havaittavissa kasvua. Urpalonjärven nykyinen ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi, kun taas valtakunnallinen tavoite vesistöille on vähintään hyvä luokitus. Urpalonjärven ekologisen tilan edistämiseksi tullaan järvessä ja sen valuma-alueella toteuttamaan vesienhallintaa, vesiensuojelurakenteita, hoitokalastusta ja vesikasvien niittoa.

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Urpalonjärvi-hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2023-2025 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä.

Yhteyshenkilö:

Roni Seppä
Ympäristöasiantuntija, biologi
roni.seppa@svsy.fi
Puh. 044 757 2520

Raportit