Luumäen ja Lemin kunnissa sijaitseva Kivijärvi on iso ja sokkeloinen järvi Kymijoen (14) päävesistössä. Kivijärven pinta-ala on 76 km2 ja sen valuma-alueen koko on 498 km2. Kivijärven syvin kohta on 27 m ja keskisyvyys 5,3 m. Pääosin vesistö on karu ja kirkasvetinen, mutta rehevöityneitäkin vesialueita löytyy.

Lemin puoleinen Kivijärvi onkin selvästi rehevöitynyt. Vesi on sameaa, tummunutta ja fosforipitoisuus sekä planktonlevien määrästä kertova klorofyllipitoisuus ovat korkeita. Kuuksenenselkään kohdistuvasta ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot ovat harmillisen yleisiä. Myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttaa rehevöitymiskehitystä entisestään.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen tekemän selvityksen (2014) mukaan hapettomuuden aiheuttamalla sisäisellä kuormituksella ei ollut oleellista merkitystä Kuuksenenselän rehevyyteen. 2011 – 2012 toteutetun valuma-alueen vedenlaatutarkkailun mukaan Kivijärven yläosan valuma-alue on kauttaaltaan hyvin kuormittavaa ja ojien ravinnepitoisuudet siellä melko suuria.

Kuuksenenselkä kuntoon-hanke

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on vetänyt Kivijärven Kuuksenenselällä vesiensuojelullista kunnostushanketta vuodesta 2016. Kuuksenenselkä kuntoon – hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat valuma-alueen vesiensuojelu sekä ravintoverkkokunnostus (hoitokalastus). Valuma-alueen vesiensuojelulla pyritään vähentämään Kuuksenenselkään kohdistuvaa ulkoista ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Ravintoverkkokunnostuksella puolestaan pyritään pienentämään alueen särkikalastoa ja korjaamaan kalakannan vinoutumista.

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeestamme pääset lukemaan täältä!