Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselällä niitetään kesällä 2021

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on vetänyt Lemin Kivijärven Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtääviä hankkeita jo vuodesta 2016 yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.

Kesällä 2021 Kuuksenenselällä toteutetaan kaksi kertaa vesistön tilan parantamiseksi niitot, joiden aikana vesikasvillisuutta on määrä poistaa yhteensä noin 16 hehtaarin alueelta Kuuksenenselän pohjoisosasta sekä Karkiasaaren edustalta. Niitot toteutetaan yhteistyössä Lemiläisen niittourakointiyritys Lymitek Oy:n kanssa. Tämän lisäksi korvaamattomassa roolissa ovat alueen maanomistajat, joiden ansiosta niittojäte voidaan suurilta osin hyödyntää paikallisesti maanparannusaineena.

Niittojen aiheuttama häiriö järven alueen eliöstölle pyritään minimoimaan, ja esimerkiksi vesilintujen pesimäajat on huomioitu niittoajankohtien suunnittelussa Etelä-Karjalan Lintutieteellisen Yhdistyksen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Lisää tietoa hankkeesta täältä!

Yhteyshenkilö:

Iia-Elisabeth Suomi

limnologi

iia.suomi@svsy.fi

044 045 5634