Savitaipaleen kätketty helmi

Savitaipaleen kuvankauniit Partakoski ja Kärnäkoski kuuluvat Kuolimon ja Saimaan väliseen reittivesistöön ja. Natura 2000 –suojelun piiriin. Kristallinkirkas vesi, Partakosken idyllinen kylä kivisiltoineen sekä Kärnäkoski kauniine myllyrakennuksineen ja linnoituksineen muodostavatkin upean kokonaisuuden vuodenajasta riippumatta. Alue on myös kulttuurihistoriallisesti tärkeä, sillä linnoitus vartioi Venäjän luoteisrajaa 1800-luvun taitteessa.  Partakosken kylässä sijaitsee myös idyllinen rantaravintola.

Upea alue on koti usealle jalokalalle

Kauneutensa lisäksi alue on merkityksellinen usealle lohikalalle: Kuolimo on koti äärimmäisen uhanalaiselle saimaannieriälle ja Kuolimo-Saimaan väliset reittikosket ovat erittäin uhanalaisen Saimaan järvitaimenen tärkeitä lisääntymisalueita. Alueella tavataan myös järvilohta. Parta-, Sauna- ja Kärnäkoskella onkin vuosien saatossa pyritty parantamaan kalojen lisääntymisolosuhteita, viimeksi syksyllä 2021. Tämän lisäksi taimenen lisääntymisen onnistumista seurataan vuosittain sähkökalastuksin sekä kutupesäinventoinnein.

Tutustu alueeseen

Kärnäkosken linnoitukselle, Kärnäkoskelle sekä Partakoskelle pääsee suoraan autolla. Linnoitus sekä Kärnäkosken mylly ovat aina avoinna ja niihin on vapaa pääsy. Lisäksi Kärnäkosken koskireitin suulla, noin 300 metrin päässä linnoituksesta Kuolimon rannalla on kaunis laavupaikka ja vanha lotjasatama, jonne kulkee polku. 

Tutustu myös muihin Kaakonkulman virtavesiin täällä!

Raportteja koskien tutkimuksesta: