Ajankohtaista vesiensuojelussa

Savitaipaleen Jäkälänjärvelle rakentuu kosteikko maanomistajien aloitteesta

Savitaipaleella Jäkälänjärvellä käynnistyi helmikuun alussa laaja kosteikon rakentamisurakka. Yhteensä 1,3 hehtaarin alueen kattava kosteikko toteutetaan Jäkälänjärven Kohosenlahdelle osana Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Kuuksenenselän kunnostamishanketta. Kosteikolla tavoitellaan vesistökuormituksen vähentämisen lisäksi alueen linnustollisten arvojen parantamista.

Jäkälänjärvi kuuluu linnustollisten arvojensa vuoksi Natura 2000-verkostoon. Huolen aiheena on kuitenkin järven matalien lahtialueiden umpeenkasvu, mikä on heikentänyt alueen linnustollista arvoa ja lajirunsautta. Kosteikot tarjoavat vesilinnustolle niiden kaipaamia avoimia vesialueita ja ravintoa.

Odotettuun kosteikon rakentamisurakkaan osallistuu useita paikallisia kone- ja maatalousyrittäjiä. Rakentamisen on arvioitu kestävän kolme viikkoa. Tätä ennen aluetta on jäädytetty tallaamalla, jotta se kantaa alueella liikkuvat raskaat työkoneet, kuten kaivinkoneet ja traktoriyhdistelmät.

Vuonna 2016 käynnistyneessä Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on toteutettu vuosien varrella yhteensä 45 kosteikkoa pohjoisen Ylä-Kivijärven valuma-alueelle. “Ensimmäiset Kohosenlahden kosteikon suunnitelmat ovat kuusi vuotta vanhoja. Suunnitelmaa on hiottu ja se on jäänyt odottamaan sopivaa ajankohtaa. Kohosenlahden kosteikon tapauksessa rakentamisessa otettiin askel eteenpäin paikallisten muistuttaessa asian tärkeydestä”, kertoo Maarit Moisio Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä.

Moisio kehottaa ihmisiä ottamaan yhteyttä vesiensuojeluyhdistykseen, mikäli toiveena on lähijärveen kohdistuvan kuormituksen vähentäminen ja kosteikolle on mielessä sopiva luontainen paikka. “Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja ja kosteikon toteuttamisen edellytyksiä. Kannustan ehdottomasti tustumaan myös hienoihin jo valmistuneisiin kohteisiin maakuntamme alueella”, Moisio vinkkaa.

kohosenlahti-kaivuutyo.jpg

Lisätietoja

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799