Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselkä kuntoon -hanke laajenee vuonna 2022

Lemin Kivijärven Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen toiminta laajenee vuoden 2022 aikana, kun valuma-alueella ryhdytään korjaamaan ja huoltamaan kosteikkoja sekä hyödynnetään peltojen maanparannusaineita valuma-alueelta järviin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi. Lisäksi vedenlaadun seuranta laajennetaan hankealueella Tuohtjärvelle.

Uusia hanketoimenpiteitä mahdollistaa hankkeelle myönnetty avustus Metsä Groupin luonnonhoidon ohjelmasta, jonka ensimmäiset rahoitettavat kohteet valittiin tammikuussa 2022. Kuuksenenselkä kuntoon –hanke valittiin yhdeksi rahoitettavista hankkeista 40 hakuun tulleen hankkeen joukosta.

”Ravinteita pidättävistä maanparannusaineista on saatu lupaavia tuloksia Suomessa toteutetuissa peltokokeissa. Hankkeellemme saadun yksityisen rahoituksen avulla mahdollistetaan maanparannusaineiden kokeiluja Kivijärven valuma-alueella Lemillä”, kertoo Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen koordinaattori Maarit Moisio.

Uusien toimenpiteiden lisäksi hankkeessa aiotaan tehdä aiempien vuosien tavoin hoitokalastusta, vesikasvillisuuden niittoja ja kosteikkojen seurantaa.

”Hanketoimien toteutusta suunnitellaan parhaillaan. Kuuksenenselkä kuntoon –hanke on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä vesiensuojelusta ja lähdemme suunnittelemaan uusia kokeiluja mielenkiinnolla”, Moisio kertoo.

Lisätietoa hankkeesta tästä

Lisätietoja Metsä Groupin luonnonhoidon ohjelmasta tästä

 

Yhteyshenkilöt:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
puh. 040 167 9799