Yleistä

Ensimmäisen Salpausselän soilta alkunsa saava Soskuanjoki kuuluu Venäjän puolella virtaavan Juustilanjoen vesistöalueeseen. Samaan valuma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella virtaavat Mustajoki ja Kärkjärvestä laskeva Kärksillanoja. Soskuanjokeen laskee myös vuolas Saimaan kanavan ylisyöksykoski. Soskuanjoki ja Mustajoki yhdistyvät Venäjän puolella noin kolmen kilometrin päässä rajasta. Yhdistynyttä Venäjän puolista jokea on kutsuttu yleisimmin Soskuanjoeksi. Joki laskee entiseen Juustilanjärveen, joka on veden pinnan laskun vuoksi käytännössä osa Itämerta. Saimaan kanavassa ja Soskuanjoessa esiintyy valkoevätöröä, joka on todennäköisimmin laivaliikenteen mukana tullut vieraslaji.

Tila

Rehevän Soskuanjoen vesi on tummaa ja humuspitoista. Soskuanjokea kuormittaa maa- ja metsätalouden sekä haja- ja loma-asutuksen hajakuormitus. Myös Kukkuroinmäen jätekeskuksen pistekuormitus sekä turvetuotannon kuormitus vaikuttavat Soskuanjoen tilaan. Soskuanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi.

Vaelluskalat

Soskuanjoessa on aiemmin esiintynyt meritaimenta, mutta tällä hetkellä alkuperäistä taimenkantaa esiintyy Venäjän puolella Soskuanjoessa sekä siihen yhtyvässä Mustajoessa. Merilohi lisääntyy ajoittain Suomen puolen joessa. Saimaan kanavan alitus Soskuanjoen yläjuoksulla luo täydellisen vaelluskalojen nousuesteen. Venäjän puolella ei tiedettävästi ole kalan kulkua estäviä rakenteita.

Lisätietoa Soskuanjoen vesistöstä löydät Etelä-Karjalan rajajokia -raportista

Tutustu myös muihin Kaakonkulman jokiin täällä!