Järvien, jokien ja pohjavesien tila koskettaa meitä kaikkia. Varsinkin Saimaan ympäristössä vesistöt koetaan tärkeäksi ja niitä osataan arvostaa. Puhtaat vedet ovatkin arvokkaita. Pintavedet tarjoavat harrastus- ja virkistäytymismahdollisuuksia, ja pohjavedet turvaavat juomavedensaannin. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa vesien tilaan ja tehdä pieniä tekoja vesien hyväksi.

Valintoja ostoksilla

Ostoksilla kannattaa suosia tuotteita joissa on ympäristömerkki. Ympäristömerkityt tuotteet kuormittavat vähemmän ympäristöä. Pohjoismainen ympäristömerkki, joutsenmerkki sekä Euroopan ympäristömerkki, kukkamerkki myönnetään tuotteille joiden ympäristövaikutukset ovat huomioitu tuotteen koko elinkaaren ajalta, valmistuksesta käyttöön asti.

Vesiluonnolle haitallisia ovat myös mikromuovit. Mikromuoveja on muun muassa monissa ihoa kuorivissa kosmetiikkatuotteissa sekä tekokuituvaatteissa, kuten fleece kankaassa, josta ne irtoavat pesun yhteydessä. Jätevesien lisäksi mikromuoveja päätyy vesistöön ympäristöön heitettyjen jätteiden takia.

Puhdistusaineet maalla ja kaupungissa

Maalla sekä kaupungissa, kannattaa valita ympäristömerkityt puhdistusaineet.  Erityisesti haja-asutusalueilla, joissa jätevedet käsitellään omissa pienissä yksiköissä, kannattaa miettiä mitä viemäriin laittaa. Jätevesijärjestelmän toimivuuden kannalta on suositeltavaa välttää voimakkaita ja desinfioivia puhdistustuotteita. Pahimmassa tapauksessa jätevesijärjestelmän toimintaan voi tulla häiriöitä tämän takia.

Tiskaaminen mökillä

Kesän tullen monet suuntaavat mökeille. Mökille lähdetään nauttimaan luonnosta ja useimmiten ollaan myös vesistön äärellä. Mökkeillessä kannattaakin muistaa lomailun lisäksi ottaa myös ympäristö huomioon. Valitse tiskaamiseen ympäristömerkitty tuote ja hoida tiskit maan päällä vesistön sijaan. Tiskauspaikalta vesien tulisi päästä imeytymään maaperään.

Mattojen pesu

Mattojen pesuun kannattaa valita ympäristömerkitty tuote, kuten mäntysuopa. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei ympäristömerkittykään tuote ole haitaton vesistölle. Mattojen pesu ja huuhtelu vesistössä onkin sinne kuulumaton kuorma, mikä on helposti vältettävissä. Matot kannattaa siis pestä järven tai joen sijaan maalla, esimerkiksi terassin tai vanhan hetekan päällä. Paikka valitaan niin, että pesuvedet pääsevät imeytymään maaperään. Matonpesussa kannattaa myös hyödyntää kuntien ylläpitämiä kuivanmaan matonpesupaikkoja, joissa matonpesu sekä huuhtelu hoituvat helposti.

Autojen pesu

Pihalla autoa pestessä ei saa käyttää liuottimia sisältäviä pesuaineita, joten auton pesuun soveltuvat miedommat pesuaineet, kuten vanha kunnon mäntysuopa. Pesupaikka tulee myös valita niin, että pesuvedet pääsevät imeytyvät maaperään tai mieluiten pestä paikassa josta ne voi johtaa jätevesijärjestelmään. Pohjavesialueilla autojen pesu on kokonaan kielletty, jos pesuvesiä ei pysty johtamaan jätevesijärjestelmään.

Pienimuotoinen kalastonhoito

Jokainen voi harjoittaa pienimuotoista kalastonhoitoa koti- tai mökkijärvellään. Tämä onnistuu kalastamalla pientä särkeä ja ahventa sekä lahnaa. Pienet kalat syövät eläinplanktonia, joiden ravintoa on puolestaan kasviplankton. Kun järven kalakanta muuttuu särkikalapainotteiseksi, eläinplanktonin määrä vähenee ja tämä lisää kasviplanktonien kuten levien määrää. Lisäksi särkikalat penkovat järven pohjaa ravintoa etsiessään, mikä saa pohjaan laskeutuneet ravinteet takaisin vesimassaan. Petokalat säästämällä, ne tekevät luontaista kalastonhoitoa järvessä syömällä pienempiä kaloja.

Vesikasvillisuuden niitto

Vesikasvillisuuden niittoa voi tehdä vapaasti omassa rannassa, mutta laajempi niitto on luvanvaraista. Niiton avulla voi parantaa veden vaihtuvuutta sekä vähentää vesistöön jäävää kasvijätteiden määrää, jolloin myös vesistöön jäävien ravinteiden määrä vähenee. Niitto on tehokkainta ja vähiten pesiviä lintuja häiritsevää heinä – elokuussa. Kaikkea ei kuitenkaan kannata aina poistaa. Liian laaja niitto voi voimistaa leväkukintoja sekä heikentää järven eliöstön elinoloja. Lisäksi kasvillisuus toimii rannan tuntumassa sekä ojien laskukohdissa hyvänä puskurina valumavesien mukana tuleville ravinteille. Niitetty kasvijäte on aina kerättävä pois vedestä, mikä on hyvä muistaa aloitettaessa suunnittelemaan niittoa.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Yksi merkittävä asia on hoitaa haja-asutusalueilla oma jätevesienkäsittely kuntoon. Tämä turvaa kaivoveden laatua, pitää oman asuinympäristön puhtaana ja auttaa lähivesistöjä. Jätevesijärjestelmän uudistamisen jälkeen yhtä tärkeää on myös järjestelmän oikea käyttö ja säännöllinen huolto. Hyväkin järjestelmän voi nimittäin pilata nopeastikin väärällä käytöllä ja puutteellisella huollolla.
Vähiten vesistöjä kuormittava ratkaisu mökillä sekä vakituisella asunnolla on kuivakäymälä. Kuivakäymälä voi olla perinteinen ulkohuussi tai modernimpana vaihtoehtona sisälle valittava kuivakäymäläratkaisu, kuten polttava tai pakastava wc. Oikein rakennettuina ja huollettuina kuivakäymälät ovat hajuttomia ja siistejä käyttää.

Jätevesienkäsittelystä haja-asutusalueilla on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja jätevesiasetuksella.