Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen vuosiraportti 2020 on valmistunut

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa on tehnyt pitkäjänteistä työtä Lemin Kivijärven Kuuksenenselän ekologisen tilan parantamiseksi. Nyt meneillään olevan toisen hankekauden (2019–2021) ensisijaisena tavoitteena on ollut parantaa Kuuksenenselän veden laatua ja vesialueen käyttökelpoisuutta. Yhtälailla hankkeella tähdätään pitkäjänteisen vesiensuojelun jatkumiseen ja kehittymiseen Kivijärven alueella. Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen toimet näyttäisivät vaikuttaneen Kuuksenenselän ja sen vieressä sijaitsevan Lahnajärven tilaan, sillä vuoden 2019 ekologisessa luokittelussa Kuuksenenselkä nousi välttävästä tyydyttävään luokkaa ja Lahnajärvi tyydyttävästä hyvään luokkaan.

Vuoden 2020 kuulumiset

Vuonna 2020 valmistui kahdeksan uutta kosteikkoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 3,05 hehtaaria. Koko Kuuksenenselän kunnostuksen aikana (2016-2020) kosteikkoja on tähän mennessä valmistunut 40 kappaletta, noin 20,3 hehtaarin alueelle.

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on toteutettu hoitokalastuksia vuosina 2016-2020. Tähän mennessä kalaa on poistettu yhteensä 74 180 kg. Hoitokalastussaalis oli vuonna 2020 yhteensä 8 710 kg. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että hoitokalastuksella on onnistuttu vähentämään särkikalojen sekä pienten ahventen määrää Kivijärven pohjoisosassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeessa toteutettiin lisäksi vuonna 2020 valuma-alueseurantaa, kosteikkoseurantaa sekä arvioitiin kalaston rakennetta Luonnonvarakeskuksen toteuttamien koeverkkokalastusten tulosten perusteella. Lisäksi tarkasteltiin Kuuksenenselän vedenlaadun kehitystä. Hankkeemme ajankohtaisiin kuulumisiin pääset tutustumaan tarkemmin tutustumalla Kuuksenenselkä kuntoon – vuosiraportti 2020.