Puuaines puhdistamaan metsätalouden valumavesiä

Etelä-Karjalassa on käynnissä mielenkiintoinen PuuMaVesi-hanke. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hankeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kustannustehokas ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä metsätaloudelle. Rannoille…

Kuuksenenselkä kuntoon vuosiraportti 2018 on valmistunut

Raportista löytyy tietoa Lemin Kivijärven Kuuksenenselkä kuntoon-hankkeesta sekä tehdyistä käytännön toimista valuma-alueen vesiensuojelun (kosteikkojen rakentaminen) ja ravintoverkkokunnostuksen (hoitokalastus) osalta. Hanke oli mukana Lappeenrannan teknillisen…

JÄSSI-hankkeen loppuraportti vuodelta 2018

Jätevesineuvontahanke JÄSSI on julkaissut vuoden 2018 loppuraportin. Raportista löytyy kattavasti tietoa hankkeesta sekä tämän vuoden haja-astutusalueiden jätevesineuvonnasta Lappeenrannan seudulla. Loppuraportin…

Uusi Aquarius-lehti on ilmestynyt

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton (SVYL) tiedotuslehti Aquarius on ilmestynyt. Lehden teemana on nostaa esiin vesiensuojeluyhdistystoiminnan menestystarina. Artikkelit tuovat hyvin esiin, miten…