Puuaines puhdistamaan metsätalouden valumavesiä

Etelä-Karjalassa on käynnissä mielenkiintoinen PuuMaVesi-hanke. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hankeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kustannustehokas ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä metsätaloudelle. Rannoille…

Kuuksenenselkä kuntoon vuosiraportti 2018 on valmistunut

Raportista löytyy tietoa Lemin Kivijärven Kuuksenenselkä kuntoon-hankkeesta sekä tehdyistä käytännön toimista valuma-alueen vesiensuojelun (kosteikkojen rakentaminen) ja ravintoverkkokunnostuksen (hoitokalastus) osalta. Hanke oli mukana Lappeenrannan teknillisen…