Kosteikot ovat monimuotoisia keitaita

Paitsi että kosteikot toimivat vesistöjen valuma-alueilla ravinteita ja kiintoainetta pidättävinä alueina, voivat ne elinympäristöinä olla erittäin monimuotoisia. Kosteikkoalueella pidättyvät ravinteet…

VIPSU-hanke toi osakaskunnat kartalle

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vetämässä VIPSU-hankkeessa (2021–2022) lisätään tietoa ja tiedotetaan Etelä-Karjalan virta- ja pienvesistä. Etelä-Karjalan virtavesien suojelussa riittää työtä Monet maamme…