Puuaines puhdistamaan metsätalouden valumavesiä

Etelä-Karjalassa on käynnissä mielenkiintoinen PuuMaVesi-hanke. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hankeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kustannustehokas ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä metsätaloudelle. Rannoille…