VESMO-hankkeen  (vesiensuojelukosteikoista monikäyttökosteikoiksi) tavoitteena on edistää monitavoitteisia kosteikoita ja lisätä rakennettujen kosteikkojen monimuotoisuutta. Hankkeessa pyritään luomaan alueellisia, toistettavia käytännön esimerkkejä hiilensidonnan tai –kierron tehostamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä. Hankkeessa kartoitetaan Kuuksene kuntoon- ja Jänky-Hakulinjoki -hankkeissa rakennetut vesiensuojelukosteikot ja valitaan pilottikosteikot, joiden monikäyttöisyyttä ja monimuotoisuutta pyritään kehittämään hankkeessa. Esimerkkikosteikosta luodaan oppimateriaalipaketti, jonka avulla pilottikosteikoita voi hyödyntää oppimisympäristönä. Kosteikkojen seurantatuloksia voidaan jatkossa hyödyntää vesiensuojelurakenteiden monitavoitteisuuden ja tehokkuuden lisäämisessä pilottikohteiden lisäksi muissa kohteissa.

VESMO-hanke on osa Maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni – ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma.

Yhteyshenkilöt:

Sari Aaltonen
Hankevetäjä
Puh. 044 736 1865

Otto Kemppainen
Kosteikkoasiantuntija
Puh. 0407461398

Uutisia tästä aiheesta