Yleistä

Vuoksen vesistöön kuuluva, Imatran alueella virtaava Unterniskanjoki saa alkunsa Immalanjärvestä virraten 12 kilometriä Suomen puolella ja 8 kilometriä Venäjän puolella. Joki laskee Vuokseen Venäjän puolella Svetogorskin (ent. Enso) kaupungissa Svetogorskin ja Kamenogorskin voimalaitosten väliselle alueelle. Joki tunnetaan myös Salojoen nimellä.

Tila

Unterniskanjoen vesi on joen yläosassa lievästi humuspitoista ja lievästi sameaa, mutta hyvälaatuista. Veden laatu heikkenee joen alaosilla maatalouden hajakuormituksen ja Svetogorskin kaupungin läpi virtaamisen seurauksena. Jokea on kunnostettu vaelluskalojen elinympäristöjen parantamiseksi ja vaellusesteenä ollut vanha pato on purettu. Unterniskanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi.

Vaelluskalat

Unterniskanjoen yläosilla esiintyy istutusperäistä taimenta. Joessa ei tiedettävästi ole nousuesteitä, mutta lasku Vuokseen kahden voimalan väliselle alueelle katkaisee vaellusyhteyden Laatokkaan.

Tutustu myös muihin Kaakonkulman jokiin täällä!