Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselällä hoitokalastetaan myös tänä vuonna

Lemin Kivijärven Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeessa hoitokalastetaan jälleen, ja tänä vuonna kalaa on poistettu jo lähes 4 000 kiloa. Hankkeessa on toteutettu hoitokalastuksia vuodesta 2016 lähtien rehevöitymiskehityksen hidastamiseksi, ja vuoteen 2020 mennessä lähinnä särkikaloja ja pieniä ahvenia oli poistettu jo yli 74 000 kiloa. Hoitokalastuksia toteutettaessa on tärkeää, että saaliiksi joutuneet petokalat kuten kuhat, hauet ja yli 15 cm pituiset petoahvenet vapautetaan. Petokalat käyttävät ravinnokseen juuri hoitokalastuksen kohdekaloja, pieniä ahvenia ja särkikaloja ja täten rajoittavat niiden määrän kasvua järvielinympäristössä.

Kuuksenenselällä hoitokalastuksen vuosittaiset kokonaissaaliit sekä yksikkösaaliit ovat laskeneet selvästi ensimmäisen hoitokalastusvuoden jälkeen. Tämä on hyvä merkki, sillä juuri suurien saalismäärien osalta vesialueen ekologinen tila ei ole ollut hyvällä tasolla Kivijärven pohjoisosan tapaiselle keskikokoiselle humusjärvelle. Särkikalojen osuudet saaliista ovat kuitenkin pysyneet maltillisina ja siltä osin Kuuksenenselän ekologisen tilan voidaan katsoa olevan hyvällä tasolla.

Positiivisesta kehityksestä ja hoitokalastuksen vaikutuksista kertonevat vähentyneiden saalismäärien lisäksi Kuuksenenselän parantunut vedenlaatu sekä lisääntyneet kuore- ja muikkuhavainnot hoitokalastussaaliissa. Vuoden 2021 hoitokalastustuloksia päästään raportoimaan tarkemmin syksyllä kalastusten päätyttyä, ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan uusinta tietoa Kuuksenenselän kalaston tilasta.

Työ Kuuksenenselän tilan parantamiseksi jatkuu!

Lisää tietoa hankkeesta löydät täältä.