Saimaan kanava on Suomen kanavista tärkein ja historiallisesti merkittävin. Saimaan kanava yhdistää Saimaan vesistöalueen Lappeenrannasta Viipurin kautta Suomenlahteen. Kanavan pituus on 43 km, josta suomen puolella on noin 23 km. Kanavassa on kahdeksan sulkua joista kolme on Suomen puolella ja viisi Venäjän puolella. Kanavaa pitkin kuljetetaan paljon metsä- ja kaivannaisteollisuuden raaka-aineita. Saimaan kanava vihittiin käyttöön vuonna 1856 ja sitä on sittemmin laajennettu kaksi kertaa. Viimeisimmät laajennustyöt valmistuivat 1968. Venäjän puoleisia alueita kanavasta on vuokrattu Suomelle vuodesta 1963 lähtien. Nykyinen 50 vuoden mittainen vuokrasopimus on ollut voimassa vuodesta 2012. Saimaan kanavan vedenlaatua heikentävät itäiseltä Pien-Saimaalta kulkeutuvat UPM-Kymmene Oyj Kaukaan paperitehtaan jätevedet sekä Mustolan sataman alueen hulevedet. Lisäksi sulut heikentävät vedenlaatua hidastamalla veden vaihtuvuutta.

Viimeisimmät Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n raportit:

Saimaan kanavan vesistötarkkailu syksyllä 2022

Saimaan Kanavan vesistötarkkailu kesällä 2022

Saimaan kanavan vesistötarkkailu keväällä 2022

Saimaan kanavan vesistötarkkailu kevättalvella 2022

Saimaan kanavan vesistötarkkailun vuosiyhteenveto 2021 ja pitkäaikaistarkastelu