SIMPELEJÄRVEN LAHDENPOHJAN KUNNOSTUS 2021-2024

LAKU-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vesistönkunnostustoimenpiteitä Lahdenpohjan ja Akonpohjanlahden ekologisen tilan heikentymiskehityksen pysäyttämiseksi. Lahdenpohja ja Pohjoinen Suuri Rautjärvi eli Akonpohjanlahti sijaitsee Parikkalassa, Simpelejärven pohjoispuolella. Lahdenpohja laskee Simpelejärven Muukkosenselän pohjoispuolella sijaitsevaan Kinnarsalmeen laskuojan kautta. Lahdenpohja on jäänyt erilleen Simpelejärvestä vedenlaskujen myötä 1800–1900 –luvuilla. Akonpohjanlahti sijaitsee Lahdenpohjan itäpuolella ja laskee Kirjavalan kanavan ja Suomalaisenojan kautta Lahdenpohjaan. Akonpohjanlahti on jäänyt vedenlaskujen myötä omaksi altaakseen Suuri Rautjärvestä.

Lahdenpohjan sekä Akonpohjanlahden ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. Lahdenpohja ja Akonpohjanlahti ovat tyypiltään matalia humusjärviä. Molempien järvien pinta-ala on noin 110 ha. Molemmissa on rehevyysongelmana esimerkiksi toistuvia, runsaita sinilevähaittoja.

Vuosiksi 2021-2023 suunniteltu hanke on saanut rahoitusta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä ja Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Rahoitusta on myönnetty vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen, valuma-alueen toimenpiteisiin ja yhteistyön kehittämiseen maanomistajien kanssa, hoitokalastuksiin, vesikasvien niittoihin ja seurantatutkimuksiin.

Yhteyshenkilö:

Sari Aaltonen
Hankevetäjä
Puh. 044 736 1865

LAKU-hankkeen osavaluma-alueet
Akonpohjanlahti eli pohjoinen Suuri Rautjärvi
Lahdenpohja-järvi Simpelejärven pohjoispäässä