VILAJOEN MONIMUOTOISUUSHANKE 2023

Vilajoen vesistöjen monimuotoisuushanke on vuoden 2022 loppupuolella käynnistyvä vesistökuormituksen ehkäisyyn, monimuotoisuuden lisäämiseen ja ympäristötiedon keräämiseen tähtäävä hanke Vilajoen vesistöalueella, Lappeenrannan Ylämaalla. Hanke on käynnissä vuoden 2023 lopulle.

Hankkeen taustalla on huoli paitsi Vilajoen alueen vesistöjen vedenlaadun heikentymisestä, luonnon monimuotoisuuden, kuten taimenten ja sorsakantojen, elinvoimaisuuden säilymisestä.

Vilajoen Suomen puolelle sijoittuvissa vesistöissä on tunnistettu vedenlaadun heikkenemistä Vilajoen pohjoisessa (itäinen) jokihaarassa sekä joen alajuoksun vesistöissä Lahnajärvessä ja Pukaluksessa. Vesistöjä kuormittaa pistemäisten lähteiden, turvetuotannon ja jätevedenpuhdistamon, lisäksi maa- ja metsätalouden hajakuormitus. Alueella on tunnistettu tarve vesistökuormituksen vähentämiselle, jolla voitaisiin osaltaan parantaa alueella esiintyvän erittäin uhanlaisen taimenen elinvoimaisuutta. Voit lukea lisätietoja Vilajoesta täältä.

Hanke on saanut rahoitusta linnuston monimuotoisuuteen ja vesiensuojelun edistämiseksi toteutettavien kosteikkojen toteuttamiseen, vedenlaadun seurantaan sekä pelloille eroosiota ehkäisevien maanparannusaineiden levitykseen Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelmasta ja Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiöltä.

Yhteyshenkilö

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799

Raportit aiheesta

Ei vielä julkaistuja raportteja

Uutiset aiheesta

Ei vielä julkaistuja uutisia.