Rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen toiminnan kannalta on tärkeää, että rakennettuja kosteikkoja hoidetaan maanomistajien tai heidän sopimien tahojen toimesta säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Hankkeessa autetaan kosteikkojen hoitosuunnitelmien laadinnassa vesiensuojelukosteikoille. Hankkeen avulla pystytään tuomaan esille kosteikon hoidon tärkeyttä ja lisäämään tietoisuutta kosteikoiden hoidosta.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen, Etelä-Karjalan maaseututoimen ja Taipalsaaren kunnan kanssa.

Yhteyshenkilö

Sari Aaltonen

sari.aaltonen@svsy.fi

Uutisia tästä aiheesta