Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen kuulumiset 1/4 osavuosikatsaus 2022

Kuuksenneselkä kuntoon –hanke on edistänyt vesiensuojelua hankealueellaan usean vuoden ajan. Hankkeessa keskityttiin keväällä 2022 hankkeen toimenpiteiden käytännön suunnitteluun. Vuosi 2022 tuo käytännön vesiensuojelutyöhön painottuvaan hankkeeseen uusia tuulia.

Maanparannusaineet ja viestintä

Maanparannusaineiden kokeiluja lähdettiin suunnittelemaan yhdessä Soilfood Oy:n Samuli Seppäsen kanssa. Helmikuussa Kuuksenenselän alueen läheisyydessä peltoja viljeleville henkilölle lähetettiin sähköpostia, jossa tiedusteltiin halukkuutta kokeilla maanparannusaineita pelloillaan. Kyselyä pyrittiin kohdentamaan ensisijaisesti niille viljelijöille, kenellä tiedettiin olevan Kuuksenenselän läheisyydessä pilottiluontoiseen kokeiluun soveltuvia peltoaloja.

Uudesta Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelman myöntämästä rahoituksesta laadittiin tiedote, joka toimitettiin tammikuussa Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen jäsenistölle, rahoittajille, hankkeen ohjausryhmälle sekä paikallismedialle. Asiasta tiedotettiin myös Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen hanke-, Fb-, ja Twitter-sivuilla.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui helmikuussa. Kokous oli koko hankehistorian 19. kokouskerta.

 

 

Hoitokalastukset

Kalastuksia suunniteltiin vuodelle 2022 toteutettavaksi rysäkalastuksella. Vuoden 2022 kalastusten koordinoinnista sovittiin aiempien vuosien tavoin Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kanssa. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen Joonas Häkkinen suunnitteli kalastusten toteutusta kalastaja Veikko Nevalan kanssa. Kalastuksen osalta sovittiin, että Etelä-Karjalan kalatalouskeskus tekee kalastusta edeltäviä valmisteluja Kuuksenenselällä keväällä. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus raportoi kalastuksen tuloksista.

Kosteikot ja vedenlaadun seuranta

Kuuksnenselkä kuntoon –hankkeen vedenlaadun seurantaohjelmat päivitettiin keväällä. Kosteikkoseurantaa päädyttiin jatkamaan aiempien vuosien tavoin seurannassa olevilta kosteikoilta, joiden toiminnasta saadaan pitkän aikajänteen tutkimustuloksia. Vedenlaadunseurannan näytepisteet suunniteltiin Lemetsuo-Ronkaansuon alueelle siten, että näytteet tullaan ottamaan 3 kertaa vuoden 2022 aikana huhti-toukokuussa, kesä-elokuussa sekä loka-marraskuussa. Tuohtjärvelle suunniteltiin näytteenotto kahdelle näytteenottopisteelle, joista tiedetään olleen aiempaa seurantatietoa. Viimeisin julkisessa VESLA-rekisterissä tiedossa oleva näyte oli vuodelta 2014. Kosteikkojen huolto- ja kunnostustoimenpiteitä ei ole vielä toteutettu.

Kuuksenenselällä niitetään kesällä

Kuuksenenselän alueella suunniteltiin jatkettavan edellisvuosina aloitettuja niittoja. Paikallisten maanomistajien kanssa käytiin alustavia keskusteluja niittojätteen sijoittelusta lähialueelle maanparannusaineena. Maaliskuussa niittourakoinnista kyseltiin tarjouksia. Niittojen suorittamisesta saatiin tarjouksia, joista urakoitsija tullaan valitsemaan lähiaikoina.

 

Hankekoordinaattori

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
puh. 040 167 9799