Ajankohtaista vesiensuojelussa
Kuva: Marita Räsänen

Kuuksenenselkä kuntoon -hanke vesiensuojelutöissä

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n hallinnoima kolmivuotinen Kuuksenenselkä kuntoon -hanke tähtää veden laadun ja käyttökelpoisuuden parantamiseen Ylä-Kivijärvellä.

Kosteikkoja ja laskeutusaltaita on valmistunut hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana seitsemän ja valmisteilla on paraikaa kaksi, joista toinen aivan Lemin keskustaajaman vieressä Suntianlahdella.

Lisätietoja Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeesta:

Kuuksenenselkä kuntoon