Hankkeen tavoitteena on tarjota käytännön toteutusapua vesistönkunnostushankkeisiin, käynnistää uusia vesistönkunnostushankkeita, opastaa paikallisia hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa sekä läpiviennissä ja lisätä alueellista yhteistyötä vesistönkunnostustoimijoiden kesken Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alueella. Hankkeessa luodaan uusia kunnostushankkeita hyvää huonommassa tilassa oleville vesistökohteille sekä riskissä oleville hyvässä tai erinomaisessa tilassa oleville kohteille. Lisäksi alueellista viestintää ja yhteistyötä vesiensuojelun toimijoiden kanssa kehitetään. Hankeen yhteistyökumppanina toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Yhteyshenkilö:

Ossi Vuoksenvaara
ossi.vuoksenvaara@svsy.fi
Puh. 044 7790 470