Hankkeen tavoitteena on tarjota käytännön toteutusapua vesistönkunnostushankkeisiin, käynnistää uusia vesistönkunnostushankkeita, opastaa paikallisia hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa sekä läpiviennissä ja lisätä alueellista yhteistyötä vesistönkunnostustoimijoiden kesken Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alueella. Hankkeessa luodaan uusia kunnostushankkeita hyvää huonommassa tilassa oleville vesistökohteille sekä riskissä oleville hyvässä tai erinomaisessa tilassa oleville kohteille. Lisäksi alueellista viestintää ja yhteistyötä vesiensuojelun toimijoiden kanssa kehitetään.

Yhteyshenkilö:

Ossi Vuoksenvaara
ossi.vuoksenvaara@svsy.fi
Puh. 044 7790 470