Ajankohtaista vesiensuojelussa

Tänään 2.2. juhlitaan maailman kosteikkopäivää!

kuva: Ossi Lampinen

Kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. Ne puhdistavat vettä ja näin suojelevat vesistöjä, toimivat hiilensitojina, lieventävät tulvien ja kuivuuden vaikutuksia sekä tarjoavat elinympäristön monimuotoiselle eliöstölle ja kasvillisuudelle. Kosteikot ovat merkittäviä elinympäristöjä esimerkiksi linnuille ja hyönteisille.

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen hankkeissa on rakennettu vesiensuojelukosteikoita: vuodesta 2016 asti käynnissä olleen Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen sekä vuonna 2020 alkaneen Jänky Hakulinjoki -hankkeen aikana on tähän mennessä valmistunut 48 vesiensuojelukosteikkoa. Kosteikkotyön tehokkaasta etenemisestä kiitos kuuluu etenkin vesiensuojelusta kiinnostuneille maanomistajille, joiden maille kosteikoita on päästy rakentamaan. Työ Etelä-Karjalan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kuitenkin jatkuu!

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeesta pääset lukemaan täältä ja Jänky Hakulinjoki –hankkeesta täältä!