Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kivijärven alueen vesistöillä hoitokalastetaan keväällä – rysät lasketaan veteen Kuuksenenselällä, Keskisellä, Kotajärvellä ja Jängynjärvellä

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Kuuksenenselkä kuntoon – ja Jänky-Hakulinjoki –hankkeissa hoitokalastetaan touko-kesäkuun vaihteessa rysillä Kuuksenenselällä, Keskisellä, Kotajärvellä sekä Jängynjärvellä. Kalastuksilla tavoitellaan keväällä liikkeelle lähtevien, pienten särkikalojen pyydystämistä. Kalastukset aloitetaan toukokuun lopulla, kun vesien lämpötilat ovat jäiden lähdön jälkeen hieman kohonneet ja sulamisvesien myötä järviin päätynyt roskaisuus on vähentynyt.

Särkikalat pöyhivät järvien pohjia ravinteita vapauttaen ja laiduntavat eläinplanktonia ravintonaan, mikä puolestaan vaikuttaa kasviplanktonien eli levien määrään. Särkikalamassan poistolla tavoitellaan vedenlaadun parantamista ja leväkukintojen hillintää. Hoitokalastuksella on kalaston ikä- ja lajirakennetta parantava vaikutus, sillä hoitokalastuksella tavoitellaan pienikokoisen särkikalan poistoa.

Kuuksenenselällä kalaston rakenne on paranemaan päin

Kuukseneneselällä kalastuksia on tehty vuodesta 2016 lähtien Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen myötä. Tähän mennessä hankkeeessa järvestä on poistettu yli 82 600 kiloa kalamassaa. Hoitokalastussaalis on koostunut pääosin salakasta, särjestä, ahvenesta ja lahnasta.

Määrätietoisesti jatkunut kalastus vaikuttaa tuottavan haluttua tulosta, sillä hoitokalastusten kokonaissaaliin määrät ovat rysäkoentaa kohden laskeneet. Samanaikaisesti petokalojen saalismäärät ovat kasvaneet.

Rysäkoentaa kohden kokonaissaalismäärä on vähentynyt 54 kilosta 28 kiloon aloitusvuodesta 2016.

”Kehityssuunta kalaston tilassa vaikuttaa hyvältä ja tavoitellun mukaiselta hoitokalastuksista saatujen tietojen perusteella. Rysäkoentojen määrä ja sijainti on hiukan vaihdellut eri vuosina, mutta pitkän aikavälin trendi osoittaa hyvää suuntaa”, Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen vetäjä Maarit Moisio kertoo.

”Saaliiksi on saatu yhä enemmän suurikokoisia ahvenia eli niin sanottuja petoahvenia. Kivijärvellä on myös voimakas kuhakanta.  Nämä petokalat toki vapautetaan hoitokalastusten yhteydessä, sillä ne ylläpitävät järven tervettä kalastorakennetta ja kiinnostavat vapaa-ajankalastajia.”, Moisio kertoo.

Jänky-Hakulinjoki-hankkeessa jatketaan edellisvuonna aloitettua hoitokalastusta

Jänky-Hakulinjoki-hankkeessa hoitokalastuksiin ryhdytään nyt toista vuotta peräkkäin. Syksyllä Kotajärven ja Keskisen hoitokalastuksia aloitettiin nuottaamalla, mutta järvillä nuottaus osoittautui haasteelliseksi, sillä nuottauksen onnistuminen vaatii kalojen parveutumisen syvänteisiin. Kalat uivat viime syksynä lämpimissä pintavesissä nuottauksen aikaan.

”Nyt kokeillaan vuorostaan keväisiä rysäkalastuksia, jotka aloitetaan lähipäivinä”, Moisio kertoo.

Myös vapaa-ajan kalastus on alueella aktiivista. Hankkeessa jaettiin osakaskuntien avustuksella paikallisille käyttöön katiskoja, joiden käytöstä kerättiin saaliskirjanpitotietoja vuonna 2021. Katiskoja käytettiin kalastukseen aktiivisesti ainakin Kotajärvellä, Syntymäisellä ja Jängynjärvellä. Kirjanpitotietojen keräämistä jatketaan vuonna 2022.

Yhteyshenkilö

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
puh. 040 167 9799