Hankkeessa asennetaan Hiitolanjokeen Didson -kalalaskuri. Laskuri toimii kaikuluotaamalla virtaa poikittain. Tavoitteena on saada tarkempi arvio nousukalojen (Laatokan järvilohi ja taimen) määristä. Nousukalojen määrän tunteminen on tärkeä osa ennallistettujen uomien vaikuttavuutta arvioitaessa sekä kalastuksen säätelyssä. Kalastuksen säätelyllä pyritään turvaamaan kalojen luonnollinen lisääntyminen ja kalakantojen kestävyys.

Kalalaskurihanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.

Yhteyshenkilö:

Ossi Vuoksenvaara
Vesistöasiantuntija
ossi.vuoksenvaara@svsy.fi
Puh. 044 779 0470