Ajankohtaista

Blogi

  • Vesiensuojelun valttikortteja
    Suomalaisen vesiensuojelun historian sarastuksen katsotaan alkaneen noin 60 vuotta sitten. Juomaveden puhtaus sekä pilaantuneet kuormitusalueet ja purkuvesistöt alkoivat saada kauan…
  • Rakennettuihin kosteikoihin liittyvät eturistiriidat
    Kosteikot on arvioitu yhdeksi maailman uhanalaisimmista elinympäristöistä. Niiden pinta-alat sekä luontoarvot ovat supistuneet jatkuvasti ympäri maailmaa. Euroopan tasolla uhanalaisista kosteikkoluontotyypeistä…
  • Vesistöjen kunnostaminen kannattaa – vedenlaatu kohenee sitkeällä työllä
    Vuoden 2022 loppu häämöttää, mikä tarkoittaa Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojeluhankkeissa kiivasta raportoinnin, tulosten tarkastelun ja tulevien hanketoimien suunnittelun aikaa. Viime vuosina…