Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kaakkois-Suomeen uusia vesiensuojeluhankkeita Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön tuella

Kaakkois-Suomen alueella aloitetaan kuluvan vuoden aikana monta uutta vesiensuojeluhanketta. Uusien käynnistyvien hankkeiden lisäksi osa aiemmin käynnistyneistä hankkeista saa toivottua jatkoa, kun Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö julkaisi maaliskuussa iloisia uutisia vesiensuojelua koskevista rahoituspäätöksistä.

Vesiensuojeluhankkeiden määrä kasvaa Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alueella. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö julkaisi maaliskuussa myönteiset avustuspäätökset yhteensä kahdeksalle Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen hankkeelle.

Avustusten myötä omarahoitus on pääosin turvattu uusissa hankkeissa Onkamaanjoella, Ravijoella, Silamusjärvellä sekä –joella sekä Urpalonjärvellä. Varmuutta vesiensuojelutyön jatkamiseksi saatiin myös käynnissä olevissa Jänky-Hakulinjoki-, Kuuksenenselkä kuntoon-, Vilajoki- sekä Lahdenpohjan kunnostushankkeissa.

”Avustukset mahdollistavat tärkeän työn ainutlaatuisten vesistöjemme eteen. Tärkeä tavoite on ehkäistä ja vähentää ihmistoiminnasta aiheutuvia huolestuttavia muutoksia vesistöissä”, kommentoi Mikael Kraft Saimaan vesiensuojeluyhdistykseltä.

Hankkeille on haettu rahoitusta myös vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, josta päätöksiä odotetaan julkaistavan muutaman kuukauden aikajänteellä.

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön vuonna 2023 Saimaan vesiensuojeluyhdistykselle myöntämät avustukset

Onkamaanjoen valuma-alueen hanke 58 263 €
Ravijoen kunnostushanke 145 955 €
Silamusjärven ja –joen kunnostushanke 68 800 €
Urpalonjärven kunnostushanke 57 612 €
Jänky-Hakulinjoki-hanke 132 000 €
Kuuksenenselkä kuntoon –hanke 149 000 €
Vilajoen vesistöjen kunnostushanke 40 000 €
Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostushanke 74 160 €

Lisätietoja

Mikael Kraft
Toiminnanjohtaja
mikael.kraft@svsy.fi
Puh. 044 732 1256