Imatralla lähellä Venäjän rajaa sijaitseva Immalanjärvi on Vuoksen kautta Laatokkaan laskevan Unterniskan vesistön latvajärvi sekä vesistön ainoa järvi. Immalanjärven pinta-ala on 20 km2 ja se on Suomen 176. suurin järvi. Valuma-alueen pinta-ala on 71 km2. Järvi muodostuu pohjoisosan selkäalueesta ja kahdesta pitkästä luode-kaakkois-suuntaisesta lahdesta, jotka sijoittuvat Jäppilänniemen molemmille puolille. Immalanjärven syvin kohta on 40 m ja keskisyvyys 8 metriä. Lahtialueet ovat selkävesialuetta huomattavasti matalampia.

Immalanjärvi on perustyypiltään karu, kirkasvetinen ja hiekkapohjainen, lukuun ottamatta Laitilanlahden maantiepenkereen eristämää pohjukkaa, joka on viime vuosina rehevöitynyt ja muutoin merkittävästi heikentynyt vedenlaadultaan.

Immalanjärven veden laatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 1973 alkaen. Järven veden laatu parani selkeästi 1980-luvun lopun ja 1990-luvun puolivälin välisenä aikana. Paraneminen johtui alentuneista kokonaisfosfori-. kokonaistyppi-, kiintoaine-, rauta- ja mangaanipitoisuuksista sekä sameusarvosta. Vedenlaatuindeksi on pysynyt hyvänä koko tarkkailun ajan.

Kuva 1. Immalanjärven vedenlaatuluokitus vuosina 1986-2022

Laatuluokitus: 6 = erittäin huono, 5 = huono, 4 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 2 = hyvä, 1 = erinomainen

Vaikka Immalanjärvi on karu järvi, voi se tarjota alueen tuntevalle kalastajalle kelpo saaliita. Immalanjärvi onkin tunnettu suurista lahnoistaan ja siioistaan ja pitää hallussaan virallista Suomen ennätystä suuren lahnan osalta. Toivon mukaan myös luonnonvarainen taimen voi tulevaisuudessa hyödyntää Immalanjärven selkien muikkuparvia, sillä alueella on suoritettu kunnostuksia taimenen lisääntymistä ajatellen.

Viimeisimmät Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n raportit: