Immalanjärvi on Imatran kaupungin arvokas luonto- ja vesialue, jonka eteen on tehty päämäärätietoista vesiensuojelutyötä eri tahojen yhteistyöpohjalta jo vuosikymmeniä. Järvi palvelee osaltaan myös Imatran kaupungin talousvesihuoltoa. Maa-ja metsätalouden vesienhallintaan tähtäävälle hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021-2023. Hankeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen metsäkeskus, Imatran kaupunki/Imatran seudun ympäristötoimi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pro Immalanjärvi ry, MHY Etelä-Karjala, Tornator ja Metsähallitus.

Immalanjärvi-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa Suurisuonojan valuma-alueella Imatran Immalanjärvellä. Hankkeessa tehdään valuma-aluetasoista metsä- ja maatalousalueen vesitalouden suunnittelua ja toteutusta tavoitteena vähentää Immalanjärven Laitilanlahdelle kohdistuvaa kuormitusta ilmastonmuutoksen näkökulmia unohtamatta. Suurisuonojan valuma-alueen hankkeessa Imatran Immalanjärvellä selvitetään uusia toimintatapoja metsänhoidossa ja arvioidaan niiden tehokkuutta turvemaiden vesiensuojelussa ja -hallinnassa. Hanke toimii esimerkkikohteena, jolla edistetään valuma-aluetasoista suunnittelua monitahoisen yhteistyön kautta. Hankkeessa pyritään tavoittamaan valuma-alueen yksityisiä metsänomistajia ja muita maanomistajatahoja.

Yhteyshenkilö:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
Puh. 040 167 9799