Immalanjärvi on Imatran kaupungin arvokas luonto- ja vesialue, jonka eteen on tehty päämäärätietoista vesiensuojelutyötä eri tahojen yhteistyöpohjalta jo vuosikymmeniä. Järvi palvelee osaltaan myös Imatran kaupungin talousvesihuoltoa. Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Immalanjärvi-hankkeessa on toteutettu maa-ja metsätalouden vesienhallintaan Immalanjärvellä vuodesta 2021 alkaen (1. hankekausi 2021-2023). Hankkeen toisella kaudella (2. hankekausi 2024-2026) jatketaan vesienhallinnan toimenpiteitä, joiden lisäksi tavoitteena on kerätä tärkeää seurantatietoa toimenpiteiden tehokkuudesta. Hankeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Suomen metsäkeskus, Imatran kaupunki/Imatran seudun ympäristötoimi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pro Immalanjärvi ry, MHY Etelä-Karjala, Tornator oyj ja Metsähallitus.

Immalanjärvi-hankkeen 1. hankekauden tavoin, myös 2. hankekauden suurimman huomion kohteena on Immalanjärven Laitilanlahteen laskeva Suurisuonojan valuma-alue ja kestävä vesienhallinta tällä alueella. Toisella hankekaudella selvitetään myös perinpohjaisesti muiden Immalanjärveä kuormittavien ojien tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vesienhallintaa myös näissä kohteissa. Hankkeessa tehdään valuma-aluetasoista metsä- ja maatalousalueen vesitalouden suunnittelua ja toteutusta tavoitteena vähentää Immalanjärven Laitilanlahdelle kohdistuvaa kuormitusta ilmastonmuutoksen näkökulmia unohtamatta. Hankkeessa selvitetään uusia toimintatapoja metsänhoidossa ja arvioidaan niiden tehokkuutta turvemaiden vesiensuojelussa ja -hallinnassa. Hanke toimii esimerkkikohteena, jolla edistetään valuma-aluetasoista suunnittelua monitahoisen yhteistyön kautta. Hankkeessa pyritään tavoittamaan valuma-alueen yksityisiä metsänomistajia ja muita maanomistajatahoja.

 

Yhteyshenkilö:

Roni Seppä
Ympäristöasiantuntija, biologi
roni.seppa@svsy.fi
Puh. 044 757 2520