Immalanjärvi on Imatran kaupungin arvokas luonto- ja vesialue, jonka eteen on tehty päämäärätietoista vesiensuojelutyötä eri tahojen yhteistyöpohjalta jo vuosikymmeniä. Järvi palvelee osaltaan myös Imatran kaupungin talousvesihuoltoa. Maa-ja metsätalouden vesienhallintaan tähtäävälle hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021-2023. Hankeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen metsäkeskus, Imatran kaupunki/Imatran seudun ympäristötoimi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pro Immalanjärvi ry, MHY Etelä-Karjala, Tornator oyj ja Metsähallitus.

Immalanjärvi-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa Suurisuonojan valuma-alueella Imatran Immalanjärvellä. Hankkeessa tehdään valuma-aluetasoista metsä- ja maatalousalueen vesitalouden suunnittelua ja toteutusta tavoitteena vähentää Immalanjärven Laitilanlahdelle kohdistuvaa kuormitusta ilmastonmuutoksen näkökulmia unohtamatta. Suurisuonojan valuma-alueen hankkeessa Imatran Immalanjärvellä selvitetään uusia toimintatapoja metsänhoidossa ja arvioidaan niiden tehokkuutta turvemaiden vesiensuojelussa ja -hallinnassa. Hanke toimii esimerkkikohteena, jolla edistetään valuma-aluetasoista suunnittelua monitahoisen yhteistyön kautta. Hankkeessa pyritään tavoittamaan valuma-alueen yksityisiä metsänomistajia ja muita maanomistajatahoja.

Risto Niemelän muistoa kunnioittaen

Risto Niemelä toimi aktiivisesti Immalanjärven suojelun puolesta useiden vuosien ajan. Immalanjärvi-hankkeessa jäädään kaipaamaan Riston merkittävää panosta vesiensuojelun parissa. Hanke jatkuu hänen jalanjäljissään ja muistoaan kunnioittaen.

Kuulin aurinkoisena kevät päivänä, että Pro Immalanjärvi ry:n jäsen Risto Niemelä on kuollut. Tunsin Riston Immalanjärveen liittyvien asioiden kautta yli 10 vuoden ajan. Hän oli aikaansaava ja oikeuden mukainen ihminen, joka saavutti elämänsä aikana paljon. Riston muistoa kunnioittaen.

Ilkka Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 

Yhteyshenkilö:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799