Saimaan Vesiensuojeluyhdistyksen (SVSY) jäsenenä yhteisösi pääsee osalliseksi alueellista vesiensuojelutyötä ja laajaa verkostoamme. Tarjoamme jäsenillemme vesiensuojeluun liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä ajantasaista tietoa toiminta-alueemme vesistöjen tilasta.

SVSY:n jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen toimialueella sijaitsevat

  1. kunnat
  2. osakaskunnat sekä vesialueenomistajien tai rannanomistajien muodostamat rekisteröidyt yhdistykset
  3. sellaiset teollista toimintaa tai muuta siihen verrattavaa toimintaa harjoittavat osakeyhtiöt, osuuskunnat, rekisteröidyt yhdistykset tai muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka käyttävät vesistön vettä talous- tai käyttövetenä tai joiden toiminnalla on vaikutusta ympäristöön
  4. sellaiset osakeyhtiöt, osuuskunnat, rekisteröidyt yhdistykset tai muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joilla toimintansa vuoksi muutoin voidaan katsoa olevan erityistä etua vesien- ja ympäristönsuojelusta kysymyksessä olevalla alueella
  5. henkilöt, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen päämäärien hyväksi ja jotka yhdistyksen vuosikokous on hallituksen esityksestä kutsunut kunniajäseniksi

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenmaksuyksiköiden lukumäärän perusteella yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Jäsenyyteen liittyviä lisätietoja voi kysyä yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle (Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry / hallitus, Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta)

Tutustu myös yhdistyksen sääntöihin.