VERTIKA-HANKE on päättynyt elokuussa 2021. Hankkeen konkreettisimpina tuloksina VERTIKA auttoi LAKU-, VIPSU-, IMMALANJÄRVI-, VESMO- JA RUOTU-hankkeiden käynnistymistä. Hankkeessa kyettiin lisäämään vesiensuojeluyhteistyötä, paikallisten ihmisten, yhdistysten, alueellisten toimijoiden ja viranomaisten välillä. Kiitos hankkeeseen osallistuneille tahoille!

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:lle (SVSY) on myönnettiin elokuussa 2020 vuoden kestävä rahoitus vesienkunnostushankkeiden kartoittamiseen. VERTIKA-hankkeessa kehitetään yhteistyöverkostoja järvien kunnostusten suunnitteluun. Näin pyritään madaltamaan kynnystä lähteä mukaan vesistönkunnostustoimintaan ja suuntaamaan kunnostustoiminta ja sen seuranta alusta alkaen oikeille urille.

VERTIKA-hankkeessa pyritään konkreettisesti edistämään tavoitetta saada vesistöt vähintään hyvään tilaan: muodostuvien yhteistyöverkostojen pohjalta suunnitellaan jatkohankkeita SVSY:n alueella erityisesti tyydyttävässä, välttävässä tai heikossa kunnossa oleviin uusiin järvikunnostuskohteisiin. VERTIKA-hankkeen tavoite on linjassa vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolain tavoitteiden kanssa.

Hanke edistää vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä sekä vesistöjen hyvän tilan saavuttamista. Hankkeen ulkopuolinen rahoitusosuus on myönnetty vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Puolet hankkeen rahoituksesta tulee Saimaan vesiensuojeluyhdistykseltä, jonka toimintaa katetaan jäsenmaksuilla.

Yhteyshenkilö:

Sari Aaltonen
Hankevetäjä
Puh. 044 736 1865