Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kosteikkoasiantuntija on päässyt työn touhuun VESMO-hankkeessa

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijajoukko on vahvistunut uudella kosteikkoasiantuntijalla. Maaliskuussa VESMO-hankkeessa aloittanut Otto Kemppainen on päässyt jo työn touhuun maastossa vesilintulaskentojen merkeissä.

“Aloitin Saimaan vesiensuojeluyhdistyksellä kosteikkoasiantuntijana suoraan koulun penkiltä. Opiskelen kolmatta vuotta maataloustiedettä Helsingin yliopistossa pääaineenani kasvintuotantotiede. Kandidaatintutkielmani kirjoitin agroekologian aiheesta “Rakennettuihin kosteikoihin liittyvät eturistiriidat”. Kiinnostukseni kosteikkoja kohtaan kumpuaa suurelta osin metsästysharrastukseni kautta, jonka puitteissa olen viettänyt paljon aikaa metsällä sekä talkoissa useilla eri kosteikoilla. Monet VESMO:ssa kartoitettavat kohteet sijaitsevat Lemillä ja ovat minulle ennestään tuttuja, sillä olen Lemiltä kotoisin. Vapaa-ajalla olen innokas puukontekijä sekä yrittäjä.” kertoo Otto.

VESMO-hankkeen aikana on tarkoitus edistää monimuotoisuutta ja hiilensidontaa yhdistyksen aiemmissa hankkeissa rakennetuilla vesiensuojelukosteikoilla. Tulevana kesänä jalkaudutaan kosteikoille tekemään maastokartoituksia, joissa inventoidaan vesilintuja, selkärangattomia, sammakkoeläimiä ja kasvillisuutta. Lisäksi kosteikoilla otetaan vesinäytteitä ja tarkastetaan rakenteiden kunto. Kartoitustulosten perusteella tullaan toteuttamaan monimuotoisuutta ja hiilensidontaa vahvistavia toimenpiteitä. VESMO -hanke kestää marraskuuhun 2023 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä Kiinni -ohjelma, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö.

Yhteyshenkilöt:

Sari Aaltonen, hankevetäjä

puh. 044 736 1865

sari.aaltonen@svsy.fi

Otto Kemppainen, kosteikkoasiantuntija

puh. 040 746 1398

otto.kemppainen@svsy.fi