Ajankohtaista vesiensuojelussa

VESMO-hankkeessa järjestettiin kaksi vesilintutapahtumaa vuonna 2023

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen VESMO-hankkeessa järjestettiin kaksi vesilintuihin sekä niiden elinympäristöihin liittyvää tapahtumaa 15.4 ja 2.9.2023. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä SOTKA levähdysalueverkosto-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Molemmissa tapahtumissa pidettiin ensin luento-osuus, joissa puhujina toimivat SOTKA-levähdysaluehankkeen lintuvesiasiantuntijat Veli-Matti Pekkarinen Suomen Metsästäjäliitosta ja Heikki Helle BirdLife Suomesta sekä Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijat. Luentojen jälkeen siirryttiin valmistamaan keinopesiä vesilinnuille. Keinopesiä valmistui tapahtumissa yhteensä 30 kappaletta VESMO-hankkeeseen kuuluville kosteikoille. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Kytölän Eräveikkojen majalla ja toinen tapahtuma Nuorajärven kosteikolla Lemillä. Tapahtumien osallistujat koostuivat maanomistajista, metsästäjistä, osakaskuntien edustajista sekä aiheesta kiinnostuneista ihmisistä ja lehdistöstä. Ensimmäisessä tapahtumassa kahvituksesta vastasivat Huttulan Martat ja toisessa Vilajoen monimuotoisuushanke.

Keinopesien avulla elvytetään taantuvia vesilintukantoja

Vesilintukannat ovat Suomessa pienentyneet sekä karuissa että rehevissä vesistöissä pitkällä aikavälillä. Vesmo-hankkeessa tehtiin vesilintulaskentoja kiertolaskentana osana kosteikkojen kartoituksia vuosina 2022 ja 2023. Kartoitusten tuloksista kerrotaan hankkeen loppuraportissa vuoden 2023 lopulla.

Taantuvien vesilintukantojen menestymistä voidaan koittaa edesauttaa rakentamalla kosteikkoympäristöön sorsille keinotekoisia pesimälaitteita. Veden yläpuolelle putkien päälle asennetut pesäputket suojelevat pesueita maapedoilta ja antavat turvaa myös ilmasta uhkaavilta pesärosvoilta kuten variksilta ja harakoilta. Sorsilla voi toisinaan kestää useitakin vuosia ennen kuin ne hyväksyvät keinotekoisen pesimälaitteen pesintäänsä.

Keinopesät valmistetaan taivuttamalla metalliverkosta putki, jonka sisään ja väliin laitetaan puukuitua pehmikkeeksi. Putken katto-osaan verkon alle laitetaan aluskermiä vesieristeeksi. Verkko lukitaan kiinni sinkilöillä ja ruuvataan kiinni kahteen lautaan, jotka kiinnitetään kahteen veteen asennettuun tolppaan kiinnitysraudoilla. Kosteikolle asennettavat tolpat sijoitetaan noin metri vedenpinnan yläpuolelle niin, että sorsaemolla on esteetön pääsy pesimälaitteen sisälle. VESMO-hankkeen oppimateriaalipaketista löytyvät rakennusohjeet ja materiaalilista keinopesien valmistukseen, sekä polttoradat pesäputken tolppiin kiinnittämistä varten suunniteltuihin kiinnitysrautoihin.

Yhteyshenkilöt:

Otto Kemppainen, kosteikkoasiantuntija

puh. 040 746 1398

otto.kemppainen@svsy.fi

Sari Aaltonen, hankevetäjä

puh. 0447361865

sari.aaltonen@svsy.fi

Heikki Helle BirdLife Suomesta luennoi vesilinnuista Kytölän Eräveikkojen majalla 15.4.2023. @SVSY
Suntianlahden kosteikolle Lemin kirkonkylälle asennettiin yhteensä 8 keinopesää. @SVSY
Veli-Matti Pekkarinen opasti putkipesien valmistusta Nuorajärven kosteikolla 2.9.2023. @SVSY
Suntianlahden kosteikko on hyvä lähiretkeilykohde lintujen tarkkailuun. @SVSY

Kirjallisuutta aiheesta:

Vesilintuseurannan tulokset 2023 Piha, Markus; Lindén, Andreas; Lehikoinen, Aleksi; Rajala, Tuomas (2023)

Nappaa hiilestä kiinni logo
Tuuliaisen säätiön logo