Ajankohtaista vesiensuojelussa
Akonpohjanlahti eli pohjoinen Suuri Rautjärvi

LAKU-hankkeen seurantaraportteja julkaistu

Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostushankkeessa on seurattu sekä valuma-alueen uomia että järvien vedenlaatua. Viimeisimpiin seurantaraportteihin voit tutustua myös hankesivun alalaidasta, johon raportit on linkitetty. Vedenlaadun seuranta on tärkeää kunnostushankkeiden aikana, ennen ja jälkeen, jotta voidaan ohjata toimenpiteitä kuormittavimmille alueille sekä pidemmällä aikavälillä arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta.

LAKU-hankkeessa on vuoden 2023 aikana hoitokalastettu särkikaloja Akonpohjanlahdesta, levitetty valuma-alueen pelloille rakennekalkkia ja ravinnekuitua kasvukunnon parantamiseksi ja ravinteiden pidättämiseksi viljelymaahan. Toteutetuista toimenpiteistä voit lukea tarkemmin aiemmin julkaistusta vuosiraportista. Lisäksi syksyllä ja talvella 2023-2024 on toteutettu vesiensuojelurakenteita Akonpohjanlahden kuormittavimmiksi arvioituihin uomiin. Ratkaisuilla pyritään hidastamaan uomien virtausta Akonpohjanlahteen erityisesti tulvatilanteissa ja näin ottamaan talteen kiintoainetta ja ravinteita allasratkaisuilla sekä pintavalutuksen avulla. Vesiensuojelurakenteiden toteutuksesta LAKU-hanke tiedottaa tarkemmin kun suunnitellut rakenteet on saatu valmiiksi.

LAKU-hankkeessa tavoitellaan Simpelejärven valuma-alueella olevien Lahdenpohjan ja Akopohjanlahden pitkään jatkuneen rehevöitymiskehityksen hidastamista. Toimenpiteitä hankkeessa ovat esimerkiksi hoitokalastukset, vesiensuojelurakenteet valuma-alueella, peltotoimenpiteet sekä vesikasvien niitot. Hanke on saanut rahoitusta vuosiksi 2021-2024 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä sekä Kirjavalan ja Saaren osakaskunnilta. Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa tehdään yhteistyötä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Imatran seudun ympäristötoimen, maaseututoimen ja alueen osakaskuntien kanssa.

Yhteyshenkilö:

Sari Aaltonen
Hankevetäjä
Puh. 044 736 1865

Tuuliaisen säätiön logo