Ajankohtaista vesiensuojelussa
Kuva: Marita Räsänen

Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostushanke lähti käyntiin hoitokalastuksin ja niitoin syksyllä 2021

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt Kirjavalan osakaskunnan, Imatran seudun ympäristötoimen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä Simpelejärven Lahdenpohjan kolmivuotisen (2021-2023) kunnostushankkeen. LAKU-hanke kattaa maantieteellisesti Lahdenpohjan sekä Akonpohjanlahden (eli Pohjoisen Suuri Rautjärven) sekä näiden valuma-alueet. Hanke toimii Parikkalan kunnan alueella ja hankealue on yhteydessä Simpelejärven pohjoisosaan Kinnarsalmen kanavan kautta. Kunnostushankkeen työkalupakissa on hoitokalastusten ja niittojen lisäksi toimenpiteet valuma-alueella: vesiensuojelurakenteet ja ravinteiden pidättäminen pellolle kasvien käyttöön.

Paikallinen maanviljelijä Tommi Tervonen on omin silmin nähnyt Lahdenpohjan tilan heikkenemisen oman elämänsä aikana: ”Hyvä että yhdessä tehdään töitä Lahdenpohjan tilan parantamiseksi, yksin on kenenkään vaikea saada muutosta aikaiseksi”, kommentoi Tervonen LAKU-hanketta.

Hanketta ovat rahoittaneet osakaskunnan lisäksi ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö. LAKU-hankkeen toteutuneisiin kunnostustoimenpiteisiin voi tutustua valtakunnallisessa, kaikille avoimessa Vesistönkunnostajan karttapalvelussa.

Särkikaloja ja järviruokoa poistettiin

Hankkeen hoitokalastus toteutettiin lokakuun loppupuolella nuottaamalla. Saaliiksi saatiin 2600 kg kalaa. Suurin osa saaliista oli pienikokoista särkeä, salakkaa, lahnaa ja ahventa. Nuottaan joutuneet petokalat palautettiin järveen kasvamaan ja lisääntymään. ”Nuottaus kohdennettiin kaikuluotaamalla löydettyihin kalaparviin. Kävin syksyn mittaan tutkimassa kalojen parveutumista useampaan otteeseen.” kertoo kalastuksen hankkeelle toteuttanut Joona Partanen.

”Toistuvalla hoitokalastuksella vaikutetaan järven kalastorakenteeseen niin, että rehevöitymisestä hyötyvät ja sitä kiihdyttävät särkikalat vähenevät. Särkikalat pöyhivät järven pohjaa ja aiheuttavat ravinteiden vapautumista vesipatsaaseen. Harvennettu kalasto saalistaa vähemmän eläinplaktonia, joka taas runsastuessaan laiduntaa tehokkaammin kasviplanktonia ja vaikuttaa leväkukintoihin. Saaliskalojen mukana myös poistuu jonkin verran fosforia.” muistuttaa hankevetäjä Sari Aaltonen.

Kirjavalan osakaskunnan varapuheenjohtaja Seppo Matikainen on erittäin tyytyväinen hoitokalastukseen: ”Nuottaus sujui mallikkaasti ja saalis oli tälle syksylle hankkeen tavoitteiden mukainen. Lahdenpohjassa ei ole aiemmin näin mittavaa hoitokalastusta toteutettu. Hankkeella on positiivinen vaikutus seudulle.”

Aiemmin syksyllä LAKU-hankkeessa poistettiin vesikasveja Lahdenpohjasta niittämällä Lymitek Oy:n toimesta. Vesikasvien niitolla pyritään vaikuttamaan muun muassa vesistöjen virkistyskäyttöön suotuisasti. Niittojäte kerättiin pois järvestä ja siirrettiin hyödynnettäväksi lähialueen pelloilla.

Tulossa toimenpiteitä myös valuma-alueelle

Akonpohjanlahti sekä Lahdenpohja on luokiteltu välttäviksi ekologiselta tilaltaan. Hoitokalastus voi auttaa jo järvialtaaseen tai sen pohjalle kertyneiden ravinteiden hallinnassa ja toimii parhaiten kun kuormitus on hallinnassa. Mikäli kuormitus valuma-alueelta jatkuu suurempana kuin mitä järvi pystyy käsittelemään, jäävät järvialtaassa tehtyjen toimenpiteiden tulokset lyhytaikaisiksi. Hankkeessa on aloitettu selvitystyö valuma-alueiden kuormituksen vähentämiseksi. Tässä apuna on valuma-alueella loppuvuodesta toteutettava ojavesiseuranta. Valuma-aleen toimenpiteistä vesiensuojelurakenteilla pyritään pidättämään valuma-alueelta tulevaa kuormitusta ennen järviallasta. Pelloilla tehtävillä, oikein kohennetuilla toimenpiteillä, kuten ravinnekuidulla ja rakennekalkilla ravinteet jäävät pelloille viljelykasvien käyttöön tehokkaammin eivätkä siten myöskään kuormita vesistöjä. ”Toivottavasti saadaan hankkeessa valuma-alueen maanviljelijät kiinnostumaan ja kokeilemaan ravinteiden pidätyksen mahdollisuuksia pelloillaan.” toteaa Aaltonen.

Yhteyshenkilöt:

Sari Aaltonen
Hankevetäjä
sari.aaltonen@svsy.fi
puh. 044 7361 865