Ajankohtaista vesiensuojelussa
default

LAKU-hankkeessa julkaistiin vuoden 2023 vuosiraportti

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen LAKU-hankkeesta julkaistiin vuosiraportti, mistä pääsee tutustumaan hankkeessa toteutettuihin toimenpiteisiin vuoden 2023 aikana. Raportin voi käydä lukemassa LAKU-hankkeen sivulta.

LAKU-hanke (Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostus) on Lahdenpohjan ja Akonpohjanlahden eli Pohjoisen Suuri Rautjärven ekologisentilan heikentymisen pysäyttämiseksi laadittu vesiensuojeluhanke. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet vuosina 2021-2023 Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Kirjavalan ja Saaren osakaskunnat.

Hankkeessa tehtiin vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteitä vuoden 2023 aikana

LAKU-hankkeen tavoitteena on vaikuttaa Lahdenpohjan ja Suuri Rautjärven (p) vesistöjen tilaan niin että niiden ekologinen tila paranee tai ainakin heikkenemiskehitys hidastuu tai pysähtyy. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön alueelle sopivia rakenteita ja menetelmiä vesistönsuojeluun ja lisätä tietoa vesiensuojelusta alueella. Hankkeessa on tavoitettu kattavasti maanomistajia ja valuma-alueen viljelijöitä, joita on valistettu ja aktivoitu vesiensuojelutyöhön alueella. Akonpohjanlahdessa suoritettiin avovesikaudella 2023 hoitokalastuksia rysien avulla. Hoitokalastusten avulla poistettiin yhteensä 3500 kg särkikaloja vesistöstä järven sisäisen kuormituksen pienentämiseksi. Vuonna 2023 hankkeessa toteutettiin peltojen ravinteidenpidätykseen liittyviä maanparannusaineiden levityksiä sekä pellonpiennartilaisuus. Lisäksi hankkeessa tehtiin vedenlaatuseurantaa.

Yhteyshenkilöt:

Otto Kemppainen, Sari Aaltosen sijainen 11.2023-1.2024

puh. 040 746 1398

otto.kemppainen@svsy.fi

Sari Aaltonen, hankevetäjä

puh. 0447361865

sari.aaltonen@svsy.fi

Hankkeessa levitettiin rakennekalkkia vesistöjen läheisyydessä oleville pelloille parantamaan savimaan rakennetta ja vähentämään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. @SVSY
Hankkeen vesistöjen valuma-alue on laaja @SVSY
Simpelejärven Lahdenpohja Parikkalassa kesäkuussa 2022. @SVSY
Tuuliaisen säätiön logo