Ajankohtaista vesiensuojelussa

LAKU-hankkeessa hoitokalastetaan Akonpohjanlahdella toukokuussa 2022

Hankkeessa hoitokalastetaan keväisin ja syksyisin koko hankkeen ajan 2021-2023. Ensimmäinen hoitokalastus toteutettiin syksyllä 2021 nuottaamalla Lahdenpohjassa. Tänä keväänä on vuorossa Akonpohjanlahti, jossa kalastetaan rysillä. Akonpohjasta jäät ovat nyt lähteneet ja Järvikalastus Turtiainen on aloittanut valmistelevat työt kalastuksen toteutukseen. Kalastajan toteuttaman kaikuluotauksen perusteella saaliiksi odotetaan ainakin lahnoja. ”Toistuvalla hoitokalastuksella vaikutetaan järven kalastorakenteeseen niin, että rehevöitymisestä hyötyvät ja sitä kiihdyttävät särkikalat vähenevät. Särkikalat pöyhivät järven pohjaa ja aiheuttavat ravinteiden vapautumista vesipatsaaseen. Harvennettu kalasto saalistaa vähemmän eläinplaktonia, joka taas runsastuessaan laiduntaa tehokkaammin kasviplanktonia ja vaikuttaa leväkukintoihin. Saaliskalojen mukana myös poistuu jonkin verran fosforia. Hoitokalastuksella voidaan saada myös vesilintujen elinympäristöä parannettua.” muistuttaa hankevetäjä Sari Aaltonen.

Viime syksynä, hoitokalastuksen lisäksi, LAKU-hankkeessa poistettiin vesikasveja Lahdenpohjasta niittämällä. Lisäksi hankkeessa on aloitettu vesiensuojelurakenteiden suunnittelu valuma-alueelle sekä selvitetty mahdollisuuksia vähentää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta pelloille levitettävien maanparannusaineiden avulla. Huhtikuussa Parikkalassa viljelijöille järjestetyn tilaisuuden videokoosteen voi katsoa tästä vielä toukokuun ajan.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) koordinoi LAKU-hanketta. Yhteistyössä hankkeessa ovat Kirjavalan osakaskunta, Imatran seudun ympäristötoimi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja maaseututoimi. Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostushanke on kolmivuotinen (2021-2023). LAKU-hanke kattaa maantieteellisesti Lahdenpohjan sekä Akonpohjanlahden (eli Pohjoisen Suuri Rautjärven) sekä näiden valuma-alueet. Hanke toimii Parikkalan kunnan alueella ja hankealue on yhteydessä Simpelejärven pohjoisosaan Kinnarsalmen kanavan kautta. Kunnostushankkeen työkalupakissa on hoitokalastusten ja niittojen lisäksi toimenpiteet valuma-alueella: vesiensuojelurakenteet ja ravinteiden pidättäminen pellolle kasvien käyttöön.

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY

Yhteyshenkilö: Sari Aaltonen, hankevetäjä

sari.aaltonen@svsy.fi

puh. 044 7361 865