Ajankohtaista vesiensuojelussa

Simpelejärven Lahdenpohjan hajakuormitusta kartoitettiin LAKU-hankkeessa

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen koordinoimassa LAKU-hankkeessa selvitettiin Lahdenpohjan sekä Akonpohjanlahden (eli Pohjoisen Suuri Rautjärven) valuma-alueilta tulevaa kuormitusta. Seurannan lisäksi hankkeen työkalupakissa on hoitokalastuksia, vesikasvien niittoa ja toimenpiteitä valuma-alueella: vesiensuojelurakenteita ja ravinteiden pidättämistä pelloille kasvien käyttöön.

Hanketta ovat rahoittaneet osakaskunnan lisäksi ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö. LAKU-hankkeen toteutuneisiin kunnostustoimenpiteisiin voi tutustua valtakunnallisessa, kaikille avoimessa Vesistönkunnostajan karttapalvelussa.

Kuormitus vesistöön muodostuu monesta lähteestä

Lahdenpohjan hajakuormitusta tutkittiin hankkeessa ensimmäisen kerran marraskuussa 2021 ja seurantaa tullaan jatkamaan myöhemmin. Marraskuun näytteenottojen tuloksista on julkaistu raportti hankkeen www-sivuilla. ”Yleensä hajakuormituksen tarkkaa päästölähdettä ei tunneta, mutta sitä aiheutuu maa- ja metsätalouden toimenpiteistä, viemäriverkon ulkopuolella olevasta asutuksen kuormituksesta sekä rakennetun maan hulevesistä. Yhdistämällä karttatarkastelua maastossa tapahtuvaan näytteenottoon voidaan saada tarkempaa tietoa vesistön kuormituksen muodostumisesta ja tasosta valuma-alueella” kertoo hankevetäjä Sari Aaltonen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että Lahdenpohja ja Simpelejärven pohjoisosa hyötyisi toimenpiteistä, joilla pystyttäisiin vähentämään Suomalaisenjoen kautta tulevaa kuormitusta ja suuntaamaan toimenpiteitä Akonpohjanlahden valuma-alueelle.

Tulossa toimenpiteitä valuma-alueelle

Valuma-alueen tarkastelussa selvitetään, mihin toimenpiteitä kannattaa kohdistaa vesistön kannalta tehokkaimmin. Valuma-aleen toimenpiteistä vesiensuojelurakenteilla pyritään pidättämään kuormitusta ennen järviallasta. Pelloilla tehtävillä, oikein kohdennetuilla toimenpiteillä, ravinteet jäävät pelloille viljelykasvien käyttöön tehokkaammin eivätkä siten myöskään kuormita vesistöjä. ”Toivottavasti saadaan hankkeessa valuma-alueen maanviljelijät kiinnostumaan ja kokeilemaan ravinteiden pidätyksen mahdollisuuksia pelloillaan.” toteaa Aaltonen.

Yhteyshenkilö:

Sari Aaltonen
Hankevetäjä, vesistöasiantuntija
sari.aaltonen@svsy.fi
puh. 044 7361 865