Ajankohtaista vesiensuojelussa

Syysnuottauksen aika käsillä LAKU-hankkeessa

Simpelejärven Lahdenpohjan kolmivuotisessa (2021-2023) kunnostushankkessa (LAKU-hanke) on taas koittanut hoitokalastusten aika. Tällä kertaa syysnuotataan särkikaloja sekä Lahdenpohjasta että Akonpohjanlahdesta. Viimeksi kalastettiin rysillä Akonpohjanlahdessa keväällä. Tällöin kaikuluotauksissa havaittiin, että järvi sopisi pohjan laadun ja morfologian puolesta myös nuottaukseen. Syysnuottauksella tavoitellaan saaliiksi syvänteisiin syksyllä, veden lämpötilan laskiessa, parveilemaan kertyviä särkikaloja, kuten lahnaa ja särkeä. Toistuvalla hoitokalastuksella vaikutetaan järven kalastorakenteeseen poistamalla särkikaloja. Ne pöyhivät järven pohjaa ja aiheuttavat ravinteiden vapautumista. Harvennettu kalasto saalistaa vähemmän eläinplaktonia, joka runsastuessaan vaikuttaa vähentävästi leväkukintoihin. Saaliskalojen mukana myös poistuu jonkin verran fosforia.

Loppukesästä LAKU-hankkeessa poistettiin vesikasveja Lahdenpohjasta niittämällä Lymitek Oy:n toimesta. Vesikasvien niitolla pyritään vaikuttamaan muun muassa vesistöjen virkistyskäyttöön, veden virtaukseen ja umpeenkasvun ehkäisyyn suotuisasti. Niittojäte kerättiin pois järvestä ja siirrettiin hyödynnettäväksi lähialueen pelloilla.

Hoitokalastus ja niitto eivät aina riitä vesistön kunnostuksessa kun valuma-alueelta tulee kuormitusta. LAKU-hankkeessa kiinnitetään huomiota myös ulkoiseen kuormitukseen toteuttamalla toimenpiteitä valuma-alueelle. Viimeisimpänä syyspuintien aikaan levitettiin valuma-alueella savisille pelloille kalkkia parantamaan peltolohkojen mururakennetta ja vähentämään peltolohkojen eroosion aiheuttamaa kuormitusta. Nyt kartoitetaan sopivia paikkoja kosteikoille.

Hanketta ovat rahoittaneet osakaskunnan lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma, Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.  

Yhteyshenkilö              

Hankevetäjä Sari Aaltonen

sari.aaltonen@svsy.fi

puh. 044 7361