Ajankohtaista vesiensuojelussa

Puusta ja biohiilestä haetaan tehoa laskeutusaltaiden toimintaan Immalanjärvi-hankkeessa

Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alueelle sijoittuvien vesiensuojelurakenteiden toimintaa parannetaan sijoittamalla rakenteisiin puumateriaalia ja biohiilisuodattimia. Materiaalien teho perustuu niiden pinnalle muodostuvien, biologisesti aktiivisten mikroeliöiden kykyyn hyödyntää vedessä kulkeutuvia ravinteita ja orgaanista ainetta.

Puurankanippujen ja biohiilisäkkien asennuksia aloitettiin Immalanjärvi-hankkeessa helmi-maaliskuun vaihteessa Tornator Oyj:n metsäpalstalla sijaitseville laskeutusaltaille Imatralla. Yhteensä toimenpiteiden kohteena on kevään aikana viisi laskeutusallasta.

Asetelmissa noin yhden kuution kokoiset, havupuusta muodostetut rankaniput kiinnitetään laskeutusaltaisiin tukipuilla, ruuveilla ja köysillä ankkuroiden. Laskeutusaltaiden tulo- tai lähtöuomien yhteyteen asetetaan biohiilellä ja hakkeella täytettyjä suodatinsäkkejä veden puhdistusta tehostamaan.

Immalanjärvi-hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriön, valuma-alueiden ja vesistöjen vesienhallinnan parantamiseen tarkoitettua avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY:n myöntämänä. Hanketta rahoittavat Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Imatran kaupunki, Tornator Oyj ja Suomen Metsäkeskus.

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799