Ajankohtaista vesiensuojelussa

Immalanjärvi-hanke tähtää Immalajärven erinomaisen ekologisen tilan säilyttämiseen

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alueella kolmivuotisen vesiensuojelu- ja hallintahankkeen vuosille 2021-2023. Immalanjärvi on ainutlaatuinen, ekologiselta tilaltaan erinomainen järvi Imatran kaupungin kupeessa, jonka eteläosaan sijoittuu Suurisuonojan valuma-alue.

Alueella käynnistyvän hankkeen tavoitteena on ylläpitää järven erinomaista tilaa, kartoittaa alueen valuma-aluetta ja selvittää uusia toimintatapoja metsätalouden ja turvemaiden vesiensuojelun hallitsemiseksi ja tehostamiseksi. Taustalla on huoli lähiaikoina Immalanjärvellä esiintyneiden sinileväkukintojen yleistymisestä. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä alueella toimivien tahojen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys, Tornator Oyj, Pro Immalanjärvi ry, Immalanjärven osakaskunta, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Imatran kaupunki/ Imatran seudun ympäristötoimi.

Hanke käynnistyy paikallisten maanomistajien tavoittamisella ja Suurisuonojan valuma-alueen kartoituksilla syksyllä 2021

Immalanjärvi-hankkeessa tavoitellaan syksyn ja tulevan kevään aikana hankealueen maanomistajia ja ryhdytään kartoittamaan Suurisuonojan valuma-aluetta. Suurisuonojan valuma-alueella on runsaasti ojitettua turvemaata maa- ja metsätalouskäytössä. Alueelle on aikoinaan perustettu paikallisista maanomistajista muodostuvat ojitusyhteisöt vastaamaan alueen vesienhallinnan tarpeista. Ojitusyhteisöiden toiminta aktivoidaan ja päivitetään vesienhallinnan- ja suojelun kehittämiseksi alueella.

Valuma-alueen tehtävien alkukartoitusten perusteella saadaan lähtötietoa valuma-alueen tilanteesta ennen hanketoimien toteuttamista alueella. Kartoituksilla hankitaan tietoa Suurisuonojan valuma-alueen ojaverkoston tilanteesta, kuormittavuudesta sekä alueella olemassa olevien vanhojen vesiensuojelurakenteiden kunnostustarpeista. Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden sekä ojitusuomien tilannetta syksyllä 2021 alkavalla ojanäytteenotolla. Ojanäytteitä kerätään eri puolilta Suurisuon aluetta. Kartoituksen perusteella voidaan muodostaa kokonaiskuvaa alueen vesiensuojelutarpeista ja sen pohjalta luodaan valuma-aluetasoisia suunnitelmia yhdessä maanomistajien kanssa.

”Immalajärvi-hankkeesta erityisen tekee kokonaisvaltainen valuma-alueeseen kohdistuva tarkastelu sekä vesienhallinnan suunnittelu. Immalanjärvi on järvikohteena kuin timantti, jota halutaan hankkeen myötä kiillottaa entisestään”, kommentoi Ilkka Närhi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta hankkeen toimien suunnittelua. Hankkeessa Suurisuonojan valuma-alueelle laaditaan päivitetty vesiensuojelusuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin valuma-alueella tehtäviä vesiensuojelullisia tulevaisuudennäkymiä.

Hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä valuma-alueiden ja vesistöjen vesienhallinnan parantamiseen tarkoitettua avustusta. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisäksi hanketta rahoittaa Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Imatran kaupunki, Tornator Oyj, Metsäkeskus, Pro Immalanjärvi ry ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry.

 

Lue YLE:n artikkeli 16.11.2021 Immalanjärvi-hankkeen toimista tästä.

 

Yhteyshenkilöt:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
puh. 040 167 9799