Ajankohtaista vesiensuojelussa

VIPSU-hankkeen mätirasiaistutukset – työtä taimenen kotiuttamiseksi

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vetämässä VIPSU-hankkeessa (2021–2022) tehdään töitä Etelä-Karjalan virta- ja pienvesien suojelun edistämiseksi. Yhtenä hankkeen toimenpiteistä oli toteuttaa Mustajoen meritaimenen mätirasiaistutuksia Etelä-Karjalan rajajoissa.

Etelä-Karjalan taimenet tarvitsevat apua

Meritaimenen oletetaan aikaisemmin esiintyneen kaikissa Suomenlahteen laskevissa joissa.  Alkuperäinen taimenkanta on kuitenkin hävinnyt suurimmasta osasta vesistöjä ihmistoiminnan seurauksena, ja meritaimen luokitellaankin erittäin uhanalaiseksi.  Etelä-Karjalan alueella yksi ainoista alkuperäisistä taimenkannoista elää Suomenlahteen laskevassa Mustajoessa. Laajojen tutkimushankkeiden seurauksena Mustajoen taimenkantaa kasvatetaan, jotta sitä voitaisiin istutuksin palauttaa niihin Etelä-Karjalan rajajokiin, joista sen geneettiset lähisukulaiset ovat aikaisemmin kadonneet.

Paikalliset mahdollistivat Mustajoen mädin nopean kotiuttamisen

VIPSU-hankkeessa toteutettiin Mustajoen meritaimenen mätirasiaistutuksia Tervajoella, Alajoella sekä Rakkolanjoella yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalaviranomaisten kanssa. Mätiä istutettiin yhteensä 11 litraa 23 eri koskipaikalle Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n, Karels Oy:n sekä paikallisten maanomistajien avustuksella. Mäti saapui Lappeenrantaan iltapäivällä, ja istutustyötä jatkettiin iltamyöhään otsalamppujen valossa. Kasvatuslaitokselta lähtiessään mäti säilyy kylmässä pidettynä vain noin 2 vuorokautta, joten työ oli suoritettava mahdollisimman nopeasti. Joella mäti annosteltiin pahvisiin, kutusoraa sisältäviin mätirasioihin ja aseteltiin tukevasti kivi/sorapohjalle. VIPSU-hankkeen mätirasiaistutusten aikaan talvi- ja lumiolosuhteet olivat todella haastavat, eivätkä istutukset olisi onnistuneet ilman paikallisten aktiivien ja maanomistajien apua. Paikalliset auttoivat varsinaisessa istutustyössä, mutta olivat myös auranneet teitä sekä tehneet avantoja istutuskohteisiin.

Tervajoen Villalan osakaskunnan Hannu Kauvo avustaa Aarno Karelsia mätirasiaistutuksissa Tervajoella.

Sähkökalastukset kertovat työn onnistumisesta

Istutustyön onnistumisesta tullaan saamaan lisätietoa ensi syksynä, kun mädistä kuoriutuneita, joessa ensimmäisen kesänsä viettäneitä poikasia narrataan sähkökoekalastuksin. Paikallinen tahto sekä tutkimus- ja suojelutyö mahdollistavan uskon siihen, että tulevaisuudessa taimen polskii jälleen elinvoimaisena yhä useammassa Etelä-Karjalan virtavedessä.

VIPSU-hankkeen mätirasiaistutusten raportin pääset lukemaan täältä!

Hanke on saanut rahoitusta vuosille 2021-2022 Euroopan maaseuturahastosta.

Yhteyshenkilö:

Iia-Elisabeth Suomi
vesistöasiantuntija
iia.suomi@svsy.fi
Puh. 044 045 5634